Parentalitat i parla adreçada als infants: com els adults promouen el desenvolupament comunicatiu i lingüístic infantil

Autors/ores

  • Magdalena Rivero Universitat de Barcelona
  • Rosa Vilaseca Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2019.17.5

Paraules clau:

parentalitat positiva, parla adreçada als infants, Desenvolupament comunicatiu i lingüístic, intervenció precoç i naturalista

Resum

En aquest article oferim una revisió actualitzada dels principals resultats de les investigacions sobre el desenvolupament inicial de la comunicació i del llenguatge, posant l’èmfasi en com els pares i les mares, i en general els adults significatius per als nens i les nens, promouen el desenvolupament de les habilitats comunicatives i lingüístiques infantils.

Inicialment, revisem les característiques dels primers intercanvis comunicatius entre bebès i adults, centrant-nos especialment en com evolucionen l’atenció conjunta i la intencionalitat en el marc d’aquests intercanvis. Posteriorment, abordem com determinats comportaments parentals que defineixen la parentalitat positiva s’han mostrat relacionats amb el desenvolupament infantil en general i amb el desenvolupament comunicatiu i lingüístic en particular. També ens referim a les característiques de la Parla Adreçada als Infants que, d’acord, amb les investigacions, donen suport al procés d’adquisició del llenguatge. Acabem senyalant algunes implicacions pràctiques dels resultats de les investigacions, a prendre en consideració en la intervenció professional amb les famílies i els educadors dels nens i nenes que requereixen una atenció especial en l’àrea de la comunicació i del llenguatge.

Biografies de l'autor/a

Magdalena Rivero, Universitat de Barcelona

Professora Titular Universitat

Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació

Secció Desenvolupament i Psicologia de l' Educació

Universitat de Barcelona

Rosa Vilaseca, Universitat de Barcelona

Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació

Secció Desenvolupament i Psicologia de l' Educació

Universitat de Barcelona

Descàrregues

Publicades

2019-11-28