Núm. 17 Noves perspectives a l'entorn de l'aprenentatge inicial del llenguatge