El gest com a facilitador i precursor del desenvolupament del llenguatge

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2019.17.4

Paraules clau:

gest, modalitat gestual, adquisició lingüística inicial, precursors del llenguatge, comunicació multimodal

Resum

Els estudis sobre desenvolupament del llenguatge típicament s'han centrat en l'anàlisi de la parla. Tanmateix, hi ha altres elements comunicatius que són una peça fonamental en la comunicació i cognició humanes: els gestos. Aquests elements visuals estan íntimament integrats amb la parla des del punt de vista temporal i des del punt de vista semanticopragmàtic, i fan que es pugui parlar del llenguatge i la comunicació com uns fets multimodal. En aquest article posem a l'abast dels lectors un resum dels estudis més recents sobre adquisició del llenguatge des d'una perspectiva multimodal, tot i emfasitzant el rol dels gestos com a facilitadors i precursors del llenguatge no només en les etapes més primerenques sinó també en etapes de desenvolupament pragmàtic més tardà. Els estudis demostren que el gest és un component central de l'adquisició del llenguatge i que actua com a precursor i predictor de l’aprenentatge del vocabulari, de la sintaxi, així com del desenvolupament pragmàtic i discursiu.  Finalment apuntem les àrees de recerca més actuals i innovadores i el possible impacte d'aquesta recerca en l'àmbit de la rehabilitació del llenguatge.


Descàrregues

Publicades

2019-11-28