La Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries i l'article 22 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea

Autors/ores

  • Santiago J. Castellà Surribas

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2006.4.7

Paraules clau:

Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, diversitat lingüística, drets lingüístics

Resum

L'article intenta respondre a la pregunta de en quina mesura el contingut de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries interactua com a criteri interpretatiu del concepte de diversitat lingüística, el respecte de la qual es proclamat per la Unió Europea en l'article 22 de la seva Carta dels Drets Fonamentals. La noció «diversitat lingüística», en tant que concepte jurídic indeterminat ens planteja el problema de la seva interpretació, contingut i abast; més encara a la llum de la manca de obligatorietat directa de la Carta dels drets Fonamentals de la Unió Europea. Com veurem, el respecte a la diversitat lingüística en la Unió Europea es configura com un objectiu de la Unió , al temps que un principi fonamental que inspira el seu funcionament i la seva acció, i en tercer lloc, com un dret proclamat per l'article 22 de la Carta dels Drets. La remissió a la Carta europea de les llengües, en tant que configurada en el seu caràcter més nuclear, d'un estendard mínim de protecció dels drets lingüístics europeus, ens permet concretar el contingut, els límits i l'abast de la diversitat lingüística a la Unió Europea.

Descàrregues

Publicades

2006-11-27