Núm. 4 La Unió Europea i l'articulació de la diversitat lingüística