Neurociència aplicada a l’educació. Com aprèn el cervell i quines conseqüències té.

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2021.19.5

Paraules clau:

neurociència, educació, neuroeducació

Resum

Fa 130 anys, el metge i investigador Santiago Ramón y Cajal va dibuixar, en un laboratori situat al carrer del Carme de Barcelona, per primera vegada i amb molta precisió, les neurones del cervell i les connexions que fan entre si. S’ha avançat molt des de llavors, i la neurociència està influint en camps del coneixement molt diversos. Segons alguns gestors científics i polítics, el segle xxi és el segle de la neurociència. Tant si és cert com si no, perquè això també ho diuen els físics pel que fa a les aplicacions de la quàntica o els informàtics respecte a la intel·ligència artificial, entre altres col·lectius de l’entorn cientificotecnològic, no hi ha cap dubte que la neurociència està de moda. I és lògic, atenent als grans avenços d’aquests darrers anys en la comprensió de la formació i el funcionament del cervell humà i la seva relació amb la vida mental, els comportaments i la cognició. Un dels camps on la neurociència està establint sinergies amb força és el de l’educació. L’aplicació sinèrgica dels coneixements en neurociència al camp de l’educació ha generat una nova disciplina acadèmica, la neuroeducació. De forma succinta, es pot definir com el camp transdisciplinar de coneixement i recerca que promou la integració de les ciències de l’educació amb les que s’ocupen del funcionament i el desenvolupament neuronal i cerebral en totes les seves vessants, la neurociència. Tanmateix, es pot aplicar la neurociència a l’educació? Quines limitacions té? Amb quin objectiu? I quines dades està aportant? En aquest article es discutirà com la neurociència permet repensar l’educació i quines dades aporta perquè la pedagogia continuï optimitzant les explicacions sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge. No debades l’educació és una de les portes principals d’accés a la cultura, i, per extensió, a la transformació de la societat.

Biografies de l'autor/a

David Bueno i Torrens, Universitat de Barcelona

Professor Titular d'Universitat

Director de la Càtedra de Neuroeducació UB-EDU1ST

Departament de Genètica, Microbiologia i Estadísitica

Secció de genètica Biomèdica, Evolutiva i del Desenvolupament

Anna Forés Miravalles, Universitat de Barcelona

Professora Agregada

Directora adjunta de la Càtedra de Neuroeducació UB-EDU1ST

Departament de Didàctica i Organització Educativa

Referències

Anderson, V., Anderson, P. J., Jacobs, R. i Spencer, M. (2008). Development and assessment of executive function: From preschool to adolescence. Executive Functions and the Frontal Lobes. Londres: Psychology Press

Bueno, D. (2017). Neurociència per a educadors. Barcelona: Rosa Sensat.

Bueno, D. (2019a). Neurociencia aplicada a la educación. Madrid: Editorial Síntesis.

Bueno, D. (2019b). Trenca-t’hi el cap. La cultura com a motor de la re-evolució cerebral. Barcelona: Editorial Destino.

Bueno, D. (2020). L’art de persistir. Barcelona: Ara Libres.

Bueno, D. i Forés, A. (coord.) (2021). La pràctica educativa con mirada neurocientífica. Barcelona: Editorial Horsori.

Bueno, D. (2021). La Neurociencia como fundamento de la Educación Emocional. Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar 1(1): 47-61.

Carballo, A. (2016). Neuroeducació: De la neurociència a l’aula. Guix d’Infantil 86: 11–14.

Carballo, A. i Portero, M. (2018) 10 ideas clave. Neurociencia y educación: aportaciones para el aula. Barcelona: Editorial Graó.

Cook, C., Goodman, N. D. i Schulz, L. E. (2011). Where science starts: spontaneous experiments in preschoolers’ exploratory play. Cognition 120: 341–349.

Felten, P., Gilchrist, L. Z. i Darby, A. (2006). Emotion and Learning: Feeling Our Way toward a New Theory of Reflection in Service-Learning. Michigan Journal of Community Service Learning 12(2): 38–46.

Forés, A., Gamo, J. R., Guillén, J. C., Hernández, T., Ligioiz, M., Pardo, F. i Trinidad, C. (2015). Neuromitos en educación. Barcelona: Plataforma Editorial.

Forés, A. i Bueno, D. (2019). Hay una fórmula para saber si una metodología educativa tiene solvencia científica. The Conversation 20/02/2019.

Greene, J. D., Nystrom, L.E., Engell, A.D., Darley, J.M. i Cohen, J.D. (2004). The neural bases of cognitive conflict and control in moral judgment. Neuron 44: 389–400.

Harrington, M. E. (2020). The Design of Experiments in Neuroscience (3rd edition). Cambridge: Cambridge University Press.

Howard-Jones, P. A. (2014). Neuroscience and education: myths and messages. Nat. Rev. Neurosci. 15: 817–824.

Martin, R. E. i Ochsner, K. N. (2016). The neuroscience of emotion regulation development: implications for education. Current Opinion in Behavioral Sciences 10: 142–148.

Mody, S. i Carey, S. (2016). The emergence of reasoning by the disjunctive syllogism in early childhood. Cognition 154: 40–48.

Mora, F. (2013). Neuroeducación: Solo se puede aprender aquello que se ama. Madrid: Alianza Editorial.

Pérez-Juste, R. (2012). Métodos y diseños de investigación en educación. Madrid: Ediciones UNED.

Purroy, J. (2015). La ciència en 4D. Mètode 05/02/2015.

Kuhn, T. (2008). L’estructura de les revolucions científiques. Barcelona: Obrador Edendum. Traducció de: The Structure of Scientific Revolutions, 1996.

Rapp, D. N. i Salovich. N. A. (2018). Can’t We Just Disregard Fake News? The Consequences of Exposure to Inaccurate Information. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences 5(2) :232–239.

Redolar, D. (2014). Neurociencia Cognitiva. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Ripollés, P., Marco-Pallarés, J., Hielscher, U., Mestres-Missé, A., Tempelmann, C., Heinze, H. L., Rodríguez-Fornells, A. i Noesselt, T. (2014). The Role of Reward in Word Learning and Its Implications for Language Acquisition. Curr. Biol. 24: 2606–2611.

Ruiz, H. (2020). ¿Cómo aprendemos? Una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza. Barcelona: Editorial Graó.

Tan, O. S. (2021). Problem-based Learning Innovation. Singapur: Cengage Learning.

Wagensberg, J. (2006). A más cómo, menos por qué. Barcelona: Tusquets Editores.

Descàrregues

Publicades

2021-11-19