Núm. 19 Reptes de la comunicació especialitzada

Aquest número està dedicat al món de la comunicació especialitzada, sobretot a la comunicació cultural, la social i la científica.

Publicades: 2021-11-19