Els professionals sanitaris i els pacients com a narradors i personatges en els casos clínics literaturitzats de salut mental

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2021.19.9

Paraules clau:

conte clínic, salut mental, divulgació científica, narrativa sanitària, cas clínic

Resum

El cas clínic literaturitzat, també denominat conte clínic, és un gènere narratiu que podem incloure dins la divulgació científica. Els autors solen ser professionals sanitaris que s’adrecen a un públic general. És per això que s’allunya de les convencions pròpies dels gèneres mèdics de caire més acadèmic, on es tendeix a esborrar la presència dels narradors i a difuminar la personalitat dels pacients. En aquest article revisem quatre llibres de casos clínics literaturitzats de salut mental per il·lustrar la manera com els autors usen els recursos propis de la literatura per convertir-se, ells mateixos i els seus pacients, en narradors i personatges al servei de la divulgació científica.

Biografia de l'autor/a

Adéla Kotatkova, Universitat Jaume I

Departament de Filologia i Cultures Europees

Referències

Anthony, Andrew (2015). «“Reaching Down the Rabbit Hole” Review – Fascinating Tales about the Brain»

<https://www.theguardian.com/books/2015/jan/04/reaching-down-the-rabbit-hole-review-neurologist-brain-tales> [Consulta: 1 febrer 2021].

Chatman, Seymour (1980). Story and Discourse, Narrative Structure in Fiction and Film, Ithaca: Cornell University Press.

Frost, Randy; Gail Steketee (2010). Stuff: Compulsive Hoarding and the Meaning of Things, Nova York: Houghton Mifflin Harcourt [llibre electrònic].

Herman, David; Jahn, Manfred; Ryan, Marie-Laure (eds.). (2005): Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, Abingdon/Nova York: Routledge.

Kleinman, Arthur (1995). Writing at the Margin: Discourse between Anthropology and Medicine, Berkeley/Los Angeles: University of California Press.

Margolin, Uri (2005). «Character». Herman, David; Jahn, Manfred; Ryan, Marie-Laure (eds.). (2005): Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, Abingdon/Nova York: Routledge.

Mattingly, Cheryl; Linda C. Garro (eds.). (2000). Narrative and the Cultural Construction of Illness and Healing, Berkeley/Londres: University of California Press.

Ropper, Allan; Brian David Burrell (2014). Reaching Down the Rabbit Hole: Extraordinary Journeys into the Human Brain, Londres: St. Martin’s Press [llibre electrònic].

Sacks, Oliver (2014 [1985]). The Man Who Mistook His Wife for a Hat and Other Clinical Tales, Londres: Picador [llibre electrònic].

Salvador, Vicent (2015). «Un nuevo modelo de discurso biográfico». Balaguer, Enric; Francés, Maria Jesús; Vidal, Vicent (eds.).: Aproximació a l’altre: Biografies, semblances i retrats / An Approach to the Other: Biographies, Resemblances and Portraits, Amsterdam: John Benjamins, 9-16.

Spence, Donald (1982). Narrative Truth as Historical Truth, Nova York: Norton.

Yalom, Irvin D. (2013 [1989]). Love’s Executioner and Other Tales of Psychotherapy Londres: Penguin [llibre electrònic].

Descàrregues

Publicades

2021-11-19