La ciència comença per entendre els termes: diccionaris escolars de ciència

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2021.19.6

Paraules clau:

terminologia, vocabulari especialitzat bàsic, diccionari escolar de ciència, adquisició de coneixement científic

Resum

Una de les principals dificultats amb què es troben els infants en el procés d’aprenentatge del coneixement científic és la comprensió del termes que es fan servir a l’aula, que llegeixen en els llibres o a Internet, que apareixen en els enunciats dels exàmens o en els exercicis i activitats. Per comprendre els textos sobre temes de ciència —en un sentit molt general del terme ciència, que inclou les matemàtiques, les ciències naturals, però també la llengua, la història o la música i el dibuix— els infants han d’entendre primer les paraules que serveixen per vehicular el coneixement científic. El lèxic especialitzat és l’embrió de les bases del coneixement cientificotècnic que progressivament l’infant adquireix i enriqueix fins que es converteix en especialista. En aquest procés el diccionari de ciència escolar esdevé un recurs fonamental. L’article presenta els fonaments de la metodologia utilitzada per elaborar diccionaris de ciència per a infants. Es tracta d’una metodologia lexicogràfica innovadora basada en el coneixement i en el desconeixement compartit entre iguals que respon a les necessitats dels infants a qui va dirigit el diccionari.

Biografia de l'autor/a

Rosa Estopà, IULATERM, Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)

Rosa Estopà

Referències

Ausubel, David (1973). «Algunos aspectos psicológicos de la estructura del conocimiento». Elam, S. (comp.) La educación y la estructura del conocimiento. Investigaciones sobre el proceso de aprendizaje y la naturaleza de las disciplinas que integran el currículum. Buenos Aires: Ed. El Ateneo, 211-239.

Ausubel, David (1976). Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México: Ed. Trillas.

Ausubel, David (2002). Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognitiva. Barcelona: Ed. Paidós.

Cabré, M. Teresa (1999). La terminología. Representación y comunicación. Una teoría de base comunicativa y otros artículos. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada.

Cabré, M. Teresa (2011). «El principio de poliedricidad: la articulación de lo discursivo, lo cognitivo y lo lingüístico en terminología». Organon. Revista do Instituto de Letras, 2011, 25, 50, 125-152.

Cabré, M. Teresa; Domènech, Ona; Estopà, Rosa (2018). La Terminologia avui. Termes, textos i aplicacions, Barcelona, editorial UOC.

Carleton, Lindsay; Marzano, Robert (2010). Vocabulary games for the classroom. Bloomington: Marzano Reseach Laboratory.

Estopà, Rosa (dir.) (2012). Petit diccionari de ciència. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Estopà, Rosa (dir.) (2013). Mi primer diccionario de ciencia. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Estopà, Rosa (2014). «Construir para deconstruir y volver a construir: elaboración colaborativa de un diccionario escolar de ciències». Enseñanza de las ciencias, 32, 3, 571-590.

Estopà, Rosa (dir.) (2017). Petit diccionari de ciència [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/227/

Estopà, Rosa (dir.) (2018). Primer diccionari de medicina il·lustrat. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Estopà, Rosa (dir.) (2019). Primer diccionario de medicina ilustrado. Buenos Aires: DelHospital Ediciones.

Estopà, Rosa (2019). «Lexicografía especializada escolar: construyendo definiciones a partir de un corpus de definiciones escolares deconstruidas». Normas. Retos y avances en lexicografía: los diccionarios del español en el eje de la variación lingüística. Anejo 10, 2019, 249-262. https://www.uv.es/normas/2019/anejos/retosyavances.pdf

Estopà, Rosa (dir.) (2020). APP-WEB Primer diccionari de medicina il·lustrat: https://www.diccionaridemedicina.app/

Estopà, Rosa (2021). El diccionario escolar de ciencia: un aliado en el aula. Madrid: Aula Magna, Proyecto Clave, McGraw-Hill.

Estopà, Rosa; Valero, Toni (2002). «Adquisición del conocimiento especializado y unidades de significación especializada en medicina». Panace@. Boletín de Medicina y Traducción, 2002, 3 (9-10), 277-292 [http://www.medtrad.org/panacea.html]

Lemke, Jay (1997). Aprender a hablar ciencia. Lenguaje, aprendizaje y valores. Barcelona: Paidós.

Márquez, Conxita (2005). «Aprender ciències a través del lenguaje». Educar, 2005, 27-38.

Marzano, Robert J.; Haystead, M. W. (2009). Identifying and classifying basic and advanced terms. Denver: Marzano Research Laboratory.

Marzano, Robert J.; Pickering, Debra (2005). Building academic vocabulary. Teacher’s manual. Virginia: Association for Supervisition and Curriculum Development.

Mayo, Connie; Boyd, Deborah (2007). Four steps to creating a statewide: vocabulary program. The Tennessee Academic Vocabulary Project. Asedreport: Association for Supervision and Curriculum Development. http://www.ascd.org/ASCD/pdf/Building%20Academic%20Vocabulary/Tennessee%20Academic%20Vocabulary%20Report.pdf

Nagy, Williams E.; Herman, Patricia A. (1984). Limitations of Vocabulary Instruction. Urbana: University of Illinois.

Rodríguez Palmero, María Luz (org.) (2008). La teoría del aprendizaje significativo en la perspectiva de la psicología cognitiva. Barcelona: Octaedro.

Sanmartí, Neus (coord.) (2002). Aprendre ciències tot aprenent a escriure ciències. Barcelona: editorial 62.

Tennessee Department of Education (2006). Tennessee academic vocabulary: A guide for Tennessee educators. Retrieved October 1, 2006, http://state.tn.us/education/ci/standards/doc/WordList_Final%208206.doc

Vidal, Laia; Estopà, Rosa (2014). «Estudio longitudinal y contrastivo de la definición escolar de unidades terminológicas». XVI Simposio Iberoamericano de Terminología (RITERM). Terminología, innovación e impacto social: a 25 años de la fundación de RITERM Santiago (Chile), Pontificia Universidad Católica de Chile, 01-04 desembre de 2014 comunicación.

Wild, Kate et al. (2013). «Oxford Children’s Corpus: Using a Children’s Corpus». Lexicography. International Journal of Lexicography, 26, 1, 190-218.

Descàrregues

Publicades

2021-11-19