Mediació: del llenguatge dels drets al dels interessos

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2023.21.3

Paraules clau:

mediació, conflicto, interessos

Resum

El fet que la ciutadania compti amb una esfera cada vegada més àmplia de drets, així com amb una consciència plena sobre la seva capacitat per a fer-los valer enfront dels altres, és, sens dubte, un avenç essencial en el camp de la justícia, però pot tenir alguns efectes negatius si no s’acompanya d’una educació, una cultura i unes institucions que facilitin una gestió més pacífica, racional i eficaç dels conflictes provocats per la inevitable fricció entre drets. Això és, precisament, el que pretenen aconseguir els diferents països amb el foment i implantació d’un conjunt de mètodes de resolució de conflictes alternatius a la via judicial, entre els quals es troba la mediació. La utilització d’un procediment com aquest, en el qual un tercer imparcial ajuda les parts en conflicte que siguin elles mateixes les que aconsegueixin un acord satisfactori per a les dues, requereix d’un canvi d’actitud i de llenguatge: en lloc de pensar i parlar, davant un conflicte, de drets i que es busqui una solució guanyar-perdre, cal que es pensi i es parli d’interessos i que el que es persegueixi sigui un acord.

Biografia de l'autor/a

Teresa Arsuaga Acaso, AEC Mediación

Referències

Alzate, Ramón; Merino, Cristina; Méndez, Mayte (2013). «Generando opciones en mediación». Mediación y técnicas de resolución de conflictos: Técnicas y ámbitos. Madrid, Tecnos, 267-275.

Bush Blake, Susan; Browne, Julie; Stuart, Sime (2011). A Practical Approach to Alternative Dispute Resolution. Oxford: Oxford University Press.

Bush, Robert A. Baruch; Folger, Joseph P. (2010). La promesa de la mediación: cómo afrontar el conflicto a través del fortalecimiento propio y el reconocimiento de los otros. Buenos Aires: Granica.

Cobb, Sara (2016). Hablando de violencia: la política y las poéticas narrativas en la resolución de conflictos. Barcelona: Gedisa.

Entelman, Remo F. (2009). Teoría de los conflictos: hacia un nuevo paradigma.

Barcelona: Gedisa.

Esteban, Yolanda (2013). «Las armas del mediador para lograr el acuerdo: las microtécnicas de la mediación». Mediación y técnicas de resolución de conflictos: Técnicas y ámbitos. Madrid: Tecnos, 241-243.

Fisher, Roger; Ury, William; Patton, Bruce (2011). Obtenga el sí: el arte de negociar sin ceder. Barcelona: Gestión 2000.

Floyer, Andrew (1995). Resolving Disputes without going to Court: A Consumer Guide to Alternative Dispute Resolution. Random House.

Galtung, Johan (2004). Transcend Transform: An Introduction to Conflict Work (2004). Boulder: Paradigm Publisher.

Haynes, John M. (2012). Fundamentos de la mediación familiar. Madrid: Gaia Ediciones.

Moore, Christopher (2010). El proceso de mediación. Buenos Aires: Granica.

Morente, Felipe (2010). La mediación en tiempos de incertidumbre. Madrid: Dykinson.

Ortuño, Pascual (2018). Justicia sin jueces. Barcelona: Ariel.

Redorta, Josep (2015). Entender el conflicto. Barcelona: Paidós.

Rosenberg, Marshall B. (2011). Resolver los conflictos con la comunicación no violenta. Barcelona: Acanto.

Rosenberg, Marshall B. (2013). Comunicación no violenta: un lenguaje de vida. Buenos Aires: Gran Aldea Editores.

Rosenberg, Marshall B. (2014). El sorprendente propósito de la rabia. Barcelona: Acanto.

Vinyamata, Eduard (2009). Conflictología. Barcelona: Ariel.

Descàrregues

Publicades

2023-12-29