Núm. 21 La pràctica de la mediació: models i processos per a la resolució pacífica de conflictes

El número 21 de Llengua, Societat i Comunicació se centra en l’activitat professional de la mediació, atesa l'actual rellevància dels processos alternatius de resolució de conflictes en entorns socials i polítics.

Publicades: 2023-12-29