La pràctica de la mediació: models i processos per a la resolució pacífica dels conflictes

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2023.21.1

Paraules clau:

mediació, conflictes, resolució, models, processos

Resum

La mediació compta amb un gran recorregut i un fort reconeixement dins dels sistemes públics de justícia de molts Estats europeus. Va ser el 21 de gener de 1998 quan s’aprovà la recomanació R(98)1 del Consell d’Europa sobre mediació en l’àmbit familiar, que va ser el primer document legislatiu d’àmbit europeu i que va impulsar el foment de mecanismes alternatius, anomenats adequats des de fa poc, per a la resolució de conflictes i litigis mitjançant solucions properes o bé amistoses entre les parts implicades. 

Cinc lustres després, la mediació, fent gala del seu caràcter inherentment transversal, s’ha anat estenent i demostrant la seva utilitat en àmbits tan diversos com són el consum, l’esport o la salut. Precisament, ha sigut en aquestes i també en altres àrees diferents on la mediació ha posat en relleu que aquesta constitueix una forma d’actuar, basada en elements com el diàleg, l’empatia i l’escolta activa, que ens porta a millorar la comunicació entre les parts, a obtenir un benefici econòmic important i a ser un exemple del que ha de ser la convivència en societat.

Biografia de l'autor/a

Carles Garcia Roqueta, Advocat i mediador, Mallart & García Roqueta

Descàrregues

Publicades

2023-12-29