Reflexions sobre mediació i altres mètodes autocompositius des de l’experiència judicial

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2023.21.2

Paraules clau:

justícia, mediació, conflictes

Resum

Com a presidenta del GEMME a Espanya explico qui integra la nostra associació, com va néixer i quin és el seu objectiu actual. A banda d’aquesta informació, l’article reflexiona sobre la situació de la justícia i de la societat avui dia i sobre l’estat de la mediació i altres mètodes autocompositius de resolució de conflictes i la seva implementació al nostre país, amb una breu referència al projecte de llei d’eficiència processal que es va tramitar durant els anys 2022-2023 i que va quedar sense aprovar en la legislatura corresponent. Incorporo alguns exemples de mediacions en l’àmbit de la família i administratiu per visualitzar els beneficis i les fortaleses d’aquestes eines i la importància de canviar el paradigma actual de confrontació en el qual molts ciutadans estan instal·lats. La millora de la convivència i la defensa de la cultura de la pau són els nostres objectius principals, i considerem que tots dos integren la tutela judicial efectiva de la qual som garants segons la Constitució espanyola.

Biografia de l'autor/a

Carme Guil Román, GEMME (Grup Europeu de Magistrats per la Mediació)

Descàrregues

Publicades

2023-12-29