La mediació dels conflictes en l’habitatge: de l’accés i les relacions de veïnatge a la seva sostenibilitat

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2023.21.8

Paraules clau:

mediació residencial, habitatge, conflicte

Resum

La mediació és un procediment en què una tercera persona imparcial i neutral gestiona la comunicació entre les persones que tenen un conflicte en diferents àmbits de l’habitatge per tal que s’aclareixin malentesos, s’arribi a acords de solució que permetin una convivència pacífica i el manteniment en l’habitatge, evitant les situacions de sensellarisme. S’hi analitzen els àmbits de la llar on poden sorgir els conflictes, la seva tipologia (des de l’accés a les reformes perquè sigui ecològic) i la incidència de la mediació en la gestió de les controvèrsies per preservar la relació o posar-hi fi de manera pacífica.

Biografia de l'autor/a

Isabel Viola Demestre, Universitat de Barcelona

Referències

Belloso Martín, Nuria (2022). «Un intento de fundamentar derechos de los no-humanos (derechos de la naturaleza) a partir del desarrollo sostenible». Revista Catalana de Dret Ambiental, XIII, 1, 10.

Casañas, Elisenda et al. (2010). «Percepcions de la mediació segons els professionals de la justícia». Casanovas, Pompeu; Magre, Jaume; Lauroba, M. Elena (eds.). Llibre Blanc de la mediació a Catalunya. Barcelona: Huygens editorial, 1035-1095.

Espinós, Ferran et al. (2014). «La mediación, un instrumento para gestionar la terminación de una relación arrendaticia». Revista La Trama, 42. https://www.revistalatrama.com.ar/contenidos/larevista_articulo.php?id=294&ed=42 [Consulta: 30 maig 2023].

Fernàndez Evangelista, Guillem (2015). El acceso a la vivienda social de las personas sin hogar. Estudio de casos: Alemania, España, Finlandia y Reino Unido [en línia]. Tesi doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona.

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/368566/gfe1de2.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consulta: 10 febrer 2023]

Fox, Lorna (2002). «The Meaning of Home: A Chimerical Concept or a Legal Challenge?». Journal of Law and Society. Vol. 29, 4, 580-610.

Fox, Lorna (2006). «Conceptualising home. Theories, laws and policies». Oxford: Hart Publishing.

Munné, Maria; Prokopljevic, Milena; Llorens, Teresa; Amorós, Moisès; Serrano, Xavier; Ros, Marc; Cals, Marta; Canyameres, Manel (2010). «Mediació comunitària i ciutadana». Casanovas, Pompeu; Magre, Jaume; Lauroba, M. Elena (eds.) Llibre Blanc de la mediació a Catalunya. Barcelona: Huygens editorial, 317-373.

Novoa, Ana M.; Bosch, Jordi; Díaz, Fernando; Malmusi, Davide; Darnell, Mercè; Trilla, Carme (2014). «El impacto de la crisis en la relación entre vivienda y salud. Políticas de buenas prácticas para reducir las desigualdades en salud asociadas con las condiciones de vivienda». Gaceta sanitaria, Suplement 1, 44-50.

Sixsmith, Judith (1986). «The Meaning of Home: An exploratory study of environmental experience». Journal of Environmental Psychology, 6, 281-298.

Descàrregues

Publicades

2023-12-29