L’assertivitat, una qüestió de salut

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2023.21.6

Paraules clau:

assertivitat, empatia, salut pública, comunicació

Resum

Aquest article planteja l’assertivitat com una proposta comunicativa en benefici de la interacció interpersonal. Fa un repàs a diversos aspectes que poden dificultar la comunicació interpersonal, com ara les reaccions (vegeu Rosenberg 1999, Gottam i Silver [1999]2015, Gordon [1970]2008), les creences (McKay i Fanning 2019) o l’impacte emocional i neurològic que pot tenir l’exclusió comunicativa d’un grup (Del Rosario 2019). Després es parla d’empatia i, especialment, d’assertivitat com una porta oberta a trobar punts d’entesa entre les persones. De manera més concreta, d’aspectes lingüístics lligats a l’empatia, les tècniques d’assertivitat i els drets assertius. Tot plegat condueix el lector a considerar l’assertivitat com una proposta lligada al bé comú i, en definitiva, a millorar la salut.

Biografia de l'autor/a

María Antonia Brualla Giménez, Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Referències

Aguilar Kubli, Eduardo (1987). Cómo ser tú mismo sin culpas. México, D.F.: Pax México.

Bueno, David ([2017]2019). Neurociència per a educadors. Tot allò que els educadors sempre han volgut saber sobre el cervell dels seus alumnes i mai ningú s’ha atrevit a explicar-los de manera entenedora i útil. Barcelona: Rosa Sensat.

Caballo, Vicente E. (1983). «Asertividad: definiciones y dimensiones». Estudios de psicología, 4(13), 51-62. Disponible a:

<https://www.researchgate.net/publication/271568613_Asertividad_Definiciones_y_dimensiones> [Consulta: 25 octubre 2023]

Castro, Greccy; Calzadilla, Grechel (2021). «La comunicación asertiva. Una mirada desde la psicología de la educación». Didasc@lia: Didáctica y Educación, vol. XII, 3, 131-151. Disponible a: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8154371> [Consulta: 25 de setembre 2023].

Del Rosario, David (2019). El libro que tu cerebro no quiere leer, Cómo reeducar el cerebro para ser más feliz y vivir con plenitud. URANO.

Ellis, Albert; Grieger, Russell M. (1977). Handbook of rational-emotive therapy, vol. 1. Springer Publishing Company.

Gordon, Thomas ([1970] 2008). Parent Effectiveness Training: The Proven Program for Raising Responsible Children. Penguin Random House.

Gottman, John; Silver, Nan ([1999] 2015). The Seven Principles for Making Marriage Work: A Practical Guide from the Country’s Foremost Relationship Expert. Nova York: Harmony books.

Forés, Anna (2023). «Neurociencias aplicadas a la comunicación oral. Las conexiones internas para conectar fuera». Hernández-Escolano, Carme et al. (ed.). Mucho más que hablar. Comunicación oral eficaz para profesionales y organizaciones. Barcelona: Plataforma Editorial.

Llacuna, Jaume; Pujol, Laura (2007). «La conducta asertiva como habilidad social». Disponible a:

<https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_667.pdf/0c56eb86-4771-4545-adab-59bd972cce41> [Consulta: 25 d’octubre 2023].

Llanos, Claudia (2006). Efectos de un programa de entrenamiento en habilidades sociales. (Tesi Doctoral). Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de Granada.

<https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/858/15885574.pdf;sequence=1> [Consulta: 1 de setembre 2023].

McKay, Matthew; Fanning, Patrick (2019). Autoestima. Cómo evaluar, mejorar y mantener una sana autoestima. Barcelona: Sirio.

Montolío, Estrella (2020). Cosas que pasan cuando conversamos. Barcelona: Ariel.

Montolío, Estrella (2021). «Cómo nos define nuestro lenguaje». <https://youtu.be/W3KfkeYtW2w>; https://aprendemosjuntos.bbva.com. Transcripció a: <https://aprendemosjuntos.bbva.com/ca/especial/nuestra-escritura-nos-representa-estrella-montolio/> [Consulta: 5 d’octubre 2023].

Riso, Walter (2002). El derecho a decir no. Barcelona: Planeta.

Rosenberg, Marshall B. (1999). Comunicación no violenta. Un lenguaje de vida. Gran Aldea Editores.

Smith, Manuel J. (1975). When I say no, I feel guilty. New York: Dell Publishing.

Descàrregues

Publicades

2023-12-29