Càlcul de la potència estadística en estudis d’associació mitjançant sintaxi en SPSS

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2021.14.232580

Paraules clau:

Correlació, Potència estadística, Sintaxi SPSS

Resum

INTRODUCCIÓ. L’estudi de l’associació entre dues variables s’expressa de forma analítica amb l’estadístic anomenat coeficient de correlació. Sovint trobem associacions de magnitud rellevant però que no arriben a la significació estadística, i aleshores ens plantegem si el contrast d’hipòtesis té prou potència estadística per detectar diferències quan realment existeixen. Desafortunadament, SPSS no ofereix el càlcul de la potència estadística per als estudis d’associació de variables quantitatives. Per aquest motiu, es planteja el càlcul de la potència estadística mitjançant sintaxi de SPSS en l’escenari d’estudis d’associació a través d’un cas pràctic. MÈTODE. Es proporciona un fitxer de sintaxi de SPSS per calcular la potència estadística en estudis d’associació. DISCUSSIÓ. L’ús del fitxer de sintaxi serà d’utilitat per als investigadors familiaritzats amb SPSS que necessitin fer el càlcul de la potència estadística en estudis d’associació.

Biografia de l'autor/a

Javier Santabarbara Serrano, Universidad de Zaragoza

Departamento de Microbiología, Pediatría, Radiología y Salud Pública. Facultad de Medicina.

Referències

Amrhein, V., Greenland, S., y McShane, B. (2019). Scientists rise up against statistical significance. Nature, 567, 305–307. https://doi.org/10.1038/d41586-019-00857-9

Baldi, B., y Moore, D. S. (2013). The practice of statistics in the life sciences (3.a ed.). McMillan Learning.

Daniel, W. W., y Cross, C. L. (2013). Biostatistics. A foundation for analysis in the health sciences (10.a ed.). John Wiley & Sons.

Gerstman, B. (2015). Basic Biostatistics: Statistics for Public Health Practice (2.a ed.). Jones & Bartlett.

Glantz, A. G., (2006). Bioestadística (6.a ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Reguant-Álvarez, M., Vilà-Baños, R., y Torrado-Fonseca, M. (2018). La relación entre dos variables según la escala de medición con SPSS. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 11(2), 45–60. https://doi.org/10.1344/reire2018.11.221733

Santabárbara, J. (2019). Cálculo del intervalo de confianza para los coeficientes de correlación mediante sintaxis en SPSS. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 12(2), 1–14. https://doi.org/10.1344/reire2019.12.228245

Santabárbara, J., Montenegro, S., y López-Antón, R. (2019). Conocimientos básicos en bioestadística y epidemiología y actitudes hacia la estadística en estudiantes de posgrado de medicina. FEM Revista de la Fundación de Educación Médica, 22(3), 145–152. https://doi.org/10.33588/fem.223.993

Triola, M. F. (2013). Estadística (11.ª ed.). Pearson Educación.

Descàrregues

Publicades

2021-07-01

Com citar

Santabarbara Serrano, J. (2021). Càlcul de la potència estadística en estudis d’associació mitjançant sintaxi en SPSS. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 14(2), 1–6. https://doi.org/10.1344/reire2021.14.232580

Número

Secció

Articles metodològics