L’alumnat de cicle inicial de primària millora la concentració jugant a tennis taula

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2021.14.233386

Paraules clau:

Atenció, Concentració, Esport, Índex de control de la impulsivitat, Tennis taula

Resum

INTRODUCCIÓ. La concentració de l’alumnat a l’escola és motiu d’ocupació i preocupació dels docents. Són molts els professionals que intenten trobar estratègies acadèmiques adequades per augmentar-la i permetre a l’alumnat assolir un nivell d’aprenentatge superior i amb menys temps. MÈTODE. L’estudi, realitzat a partir del test CARAS-R de Thurstone i Yela de 2012, ha permès verificar i donar suport a la hipòtesi plantejada per mitjà d’una metodologia quantitativa. Al mateix temps s’ha analitzat l’índex de control de la impulsivitat i s’ha vist una millora en el seu grau de reflexió davant les situacions quotidianes. RESULTATS. La concentració de l’alumnat participant en la recerca ha augmentat un 27,98 % en el grup experimental (26 participants) i un 5,05 % en el grup de control. DISCUSSIÓ. En aquesta recerca hem demostrat que la pràctica del tennis taula ha contribuït a la millora de la concentració dels infants que han estat sotmesos a una proposta d’introducció d’aquest esport respecte a un grup de control amb les mateixes característiques. Finalment, es planteja la possibilitat de fer un estudi ampliant la mostra i allargant-lo en el temps per analitzar els resultats a llarg termini.

Biografies de l'autor/a

Míriam Segura-Meix, Universitat Rovira i Virgili

Departament de Pedagogia, responsable de l’ensenyament de doble titulació de grau d’Educació Infantil i Educació Primària del Campus Terres de l’Ebre.

Mònica Moratalla-Blanch

Mestra d'Educació Primària

Referències

Bisquerra, R. (2016). Metodología de la investigación educativa. Editorial Arco/Libros.

García, J. (2010). Psicología de la atención. Editorial Síntesis.

Guallar, A., i Pons, D. (1994). Concentración y atención en el deporte. A: I. Balaguer (ed.), Entrenamiento Psicológico en el deporte: principios y aplicaciones. Editorial Albatros.

Martí, G., i Marrugat, C. (2014). Avui jugarem a relaxar-nos. Editorial Angle.

Palacios, J., Marchesi, Á., i Coll, C. (2006). Desarrollo psicológico y educación. 1. Psicología Evolutiva. Alianza Editorial.

Thurstone, L., i Yela, M. (2012). CARAS-R. Test de percepción de diferencias (11a ed.). TEA Ediciones.

Weinberg, R. S., i Gould, D. (2010). Fundamentos de Psicología del Deporte y del Ejercicio Físico (4a ed.). Editorial Panamericana.

Descàrregues

Publicades

2021-07-01

Com citar

Segura-Meix, M., & Moratalla-Blanch, M. (2021). L’alumnat de cicle inicial de primària millora la concentració jugant a tennis taula. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 14(2), 1–17. https://doi.org/10.1344/reire2021.14.233386

Número

Secció

Estudis i tendències