Consolidació de la innovació docent en l’etapa universitària

COVID-19 i les noves tecnologies

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire.39732

Paraules clau:

aprenentatge mixt (blended learning), COVID-19, Educació superior, Tecnologies de la informació i la comunicació, Metodologia docent

Resum

Introducció. La crisi sanitària generada per la COVID-19 va tenir repercussions importants a tots els nivells i va suposar diversos reptes educatius, el més rellevant dels quals va ser la suspensió de classes presencials. L’objectiu d’aquest treball és analitzar la implantació i la consolidació després de la covid de l’aprenentatge semipresencial.

Mètode. Entre els nous mètodes docents hi ha les classes en línia, l’organització de seminaris web impartits tant per experts de l’àmbit econòmic i empresarial com pels mateixos alumnes, i el foment del debat en fòrums i xats a través de Moodle.

Resultats. Alguns punts positius per a l’alumnat són: millora global dels resultats, més aprofundiment en els coneixements adquirits, millora de la capacitat de debat i de l’aprenentatge actiu i cooperatiu, i creació de grups de treball que permeten la col·laboració entre alumnes i agents externs a l’àmbit universitari. Tot i això, es detecten desigualtats en l’accés a la tecnologia i problemes d’incompatibilitat d’horaris.

Discussió. Els resultats mostren una millora dels resultats acadèmics i la satisfacció generalitzada. Com a repte fonamental queda la consolidació d’aquests mètodes tenint en compte que de vegades suposen un treball extra per a l’alumnat i la desigualtat en l’accés a la tecnologia.

Referències

Al-Hunaiyyan, A., Alhajri, R., y Bimba, A. (2021). Towards an Efficient Integrated Distance and Blended Learning Model: How to Minimize the Impact of COVID-19 on Education. International Journal of Interactive Mobile Technologies (IJIM), 15(10), 173. https://doi.org/10.3991/ijim.v15i10.21331

Bartolomé-Pina, A. (2004). Blended learning. Conceptos básicos. Pixel-Bit, 23, 7–20.

Bordoloi, R., Das, P., y Das, K. (2021). Perception towards online/blended learning at the time of Covid-19 pandemic: an academic analytics in the Indian context. Asian Association of Open Universities Journal, 16(1), 41–60. https://doi.org/10.1108/AAOUJ-09-2020-0079

Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., y Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Research, 287, 112934. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112934

Castaño, R., Jenaro, C., y Flores, N. (2017). Percepciones de estudiantes del Grado de Maestro sobre el proceso y resultados de la enseñanza semipresencial -Blended Learning. Revista de Educación a Distancia (RED), 52. https://doi.org/10.6018/red/52/2

Gámiz Sánchez, V., y Gallego Arrufat, M. J. (2015). Modelo de análisis de metodologías didácticas semipresenciales en Educación Superior. Educación XX1, 19(1). https://doi.org/10.5944/educxx1.15577

Garvey, A. M., Jimeno García, I., Otal Franco, S. H., y Mir Fernández, C. (2021). The Psychological Impact of Strict and Prolonged Confinement on Business Students during the COVID-19 Pandemic at a Spanish University. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4), 1710. https://doi.org/10.3390/ijerph18041710

Herliana, F., Halim, A., Farhan, A., y Kasli, E. (2020). Identification of Lecturer Difficulties in Implementing of Blended Learning in the Covid-19 era. Asian Journal of Science Education, 2(2), 106–113. https://doi.org/10.24815/ajse.v2i2.18274

Hockly, N. (2018). Blended Learning. ELT Journal, 72(1), 97–101. https://doi.org/10.1093/elt/ccx058

Kumar, A., Krishnamurthi, R., Bhatia, S., Kaushik, K., Ahuja, N. J., Nayyar, A., y Masud, M. (2021). Blended Learning Tools and Practices: A Comprehensive Analysis. IEEE Access, 9, 85151–85197. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3085844

López-Belmonte, J., Pozo-Sánchez, S., Fuentes-Cabrera, A., y Rodríguez-Jiménez, C. (2020). Percepciones docentes sobre el blended learning en las cooperativas de enseñanza del sur de España. Revista Lasallista de Investigación, 17(1), 161–176. https://doi.org/10.22507/rli.v17n1a18

Ma, Z., Zhao, J., Li, Y., Chen, D., Wang, T., Zhang, Z., Chen, Z., Yu, Q., Jiang, J., Fan, F., y Liu, X. (2020). Mental health problems and correlates among 746 217 college students during the coronavirus disease 2019 outbreak in China. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 29, e181. https://doi.org/10.1017/S2045796020000931

Mali, D., y Lim, H. (2021). How do students perceive face-to-face/blended learning as a result of the Covid-19 pandemic? The International Journal of Management Education, 19(3), 100552. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2021.100552

Odriozola-González, P., Planchuelo-Gómez, Á., Irurtia, M. J., y de Luis-García, R. (2020). Psychological effects of the COVID-19 outbreak and lockdown among students and workers of a Spanish university. Psychiatry Research, 290, 113108. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113108

Ożadowicz, A. (2020). Modified Blended Learning in Engineering Higher Education during the COVID-19 Lockdown—Building Automation Courses Case Study. Education Sciences, 10(10), 292. https://doi.org/10.3390/educsci10100292

Padrón, I., Fraga, I., Vieitez, L., Montes, C., y Romero, E. (2021). A Study on the Psychological Wound of COVID-19 in University Students. Frontiers in Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.589927

Rasheed, R. A., Kamsin, A., y Abdullah, N. A. (2020). Challenges in the online component of blended learning: A systematic review. Computers & Education, 144, 103701. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103701

Singh, S., Shivam, R., y Yaduvanshi, S. (2016). Effectiveness of blended learning in economics classroom. International Journal of Academic Research and Development, 1(4), 13–15.

Smith, K., y Hill, J. (2019). Defining the nature of blended learning through its depiction in current research. Higher Education Research & Development, 38(2), 383–397. https://doi.org/10.1080/07294360.2018.1517732

Tayebinik, M., y Puteh, M. (2013). Blended Learning or E-learning? International Magazine on Advances in Computer Science and Telecommunications, 3(1), 103–110.

Trujillo-Torres, J. M., Hinojo-Lucena, M., Marin-Marin, J., Romero de la Guardia, J., y Campos-Soto, A. (2015). Análisis de experiencias de aprendizajes basados en proyectos: practicas colaborativas B-learning. EDMETIC, 4(1), 51–77. https://doi.org/10.21071/edmetic.v4i1.2899

Trujillo-Torres, J. M., y Romero-Rodriguez, J. M. (2018). La metodología blended learning en educación superior: un estudio interuniversitario sobre su consolidación en la Universidad Española. En R. Roig-Vila (Ed.), El Compromiso académico y social a través de la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior. Octaedro.

Wathelet, M., Duhem, S., Vaiva, G., Baubet, T., Habran, E., Veerapa, E., Debien, C., Molenda, S., Horn, M., Grandgenèvre, P., Notredame, C.-E., y D’Hondt, F. (2020). Factors Associated with Mental Health Disorders Among University Students in France Confined During the COVID-19 Pandemic. JAMA Network Open, 3(10), e2025591. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.25591

Publicades

2022-06-28

Com citar

Lera-Torres, J.-I., Cantarero-Prieto, D., & Pascual-Sáez, M. (2022). Consolidació de la innovació docent en l’etapa universitària: COVID-19 i les noves tecnologies. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 15(2), 1–12. https://doi.org/10.1344/reire.39732

Número

Secció

Secció especial: II Intl Conf in Experiences in Active Learning in Higher Ed