La difusió actual de l’aplicació escolar de la pedagogia Montessori a Catalunya

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire.40985

Paraules clau:

realitats educatives actuals, escola Montessori, Catalunya, educació infantil, educació primària, educació secundària

Resum

Introducció. Aquest article té l’objectiu d’oferir una llista actualitzada de centres que constaten aplicar la pedagogia Montessori a Catalunya. Per introduir l’estudi, es recorren les principals etapes històriques de l’arribada de la pedagogia Montessori al territori català i el seu desenvolupament, bruscament interromput per la Guerra Civil.

Mètode. Després d’una contextualització històrica, es presenten els resultats d’una enquesta empírica que, a partir de diferents fonts, identifica els centres Montessori del territori i estima el nombre d’alumnes que hi van finalitzar els seus estudis en els darrers anys.

Resultats. L’enquesta identifica 22 centres educatius Montessori, dels quals: a) 5 estan afiliats a l’AME (Associació Montessori Espanyola); b) 13 no hi estan afiliats, però tenen professorat amb formació Montessori i semblen haver triat una educació exclusivament o predominantment Montessori; c) 4 han optat per una educació Montessori integrada amb altres enfocaments educatius.

Discussió. L’estudi suggereix la necessitat de continuar observant el desenvolupament, la qualitat i l’eficàcia de l’aplicació de l’educació Montessori a Catalunya, per valorar un moviment pedagògic que ha viscut un moment molt important del seu desenvolupament en aquesta terra i que, avui dia, està vivint una vitalitat renovada.

Referències

Ajuntament Barcelona. (1933). L’escola pública de Barcelona i el mètode Montessori.

Baldacci, M. (2014). Per un’idea di scuola. Istruzione, lavoro e democrazia. Franco Angeli.

Cañigueral Viñals, D. (2018). La història de Montessori i Barcelona. L’excepcional història d’amor i d’afinitat entre Barcelona i la doctora Montessori. AMI Montessori.

Cives, G. (2001). Montessori pedagogista complessa. Edizioni ETS.

Diputació de Barcelona. (s. d.). Actes del Consell Investigació Pedagògica-Consell de Pedagogia.

Diputació de Barcelona. (1913). Actes Caritat-Maternitat de l’any 1913.

Galí, A. (1979). Història de les institucions i del moviment cultural a Catalunya, 1900 a 1936 (Llibre II, 2a part). Fundació Alexandre Galí.

Homs, E. (s. d.). Fons documental familiar d’Eladi Homs.

Kramer, R. (1976). Maria Montessori, A Biography. Perseus Publishing.

Maccheroni, A. (1947). A True Romance: Doctor Maria Montessori as I Knew Her (1a ed.). Darien Press Montessori Trust.

Marshall, C. (2017). Montessori education: a review of the evidence base. NPJ Science of Learning 2, 11. https://doi.org/gd4tfn

Murray, A., Chen, J., i Daoust, C. (2019). Developing Instruments to Measure Montessori Instructional Practices. Journal of Montessori Research, 5(1), 75-87. https://doi.org/gqqp7v

Scheerens, J. (2016). Educational Effectiveness and Ineffectiveness. A Critical Review of Knowledge Base. Springer. https://doi.org/gfj8fx

Scippo, S. (2021). Il metodo dell’uniformazione semplice per isolare l’effetto della formazione Montessori su apprendimenti disciplinari e caratteristiche socioaffettive. Dins G. Moretti, I. Vannini, i A. La Marca (coords.), La ricerca educativa e didattica nelle scuole di dottorato in Italia (p. 367-390). Pensa Multimedia.

Scippo, S., i Ardolino, F. (2021). Computational thinking in Montessori primary school. Ricerche di Pedagogia e Didattica – Journal of Theories and Research in Education, 16(2), 59-76.

Scippo, S., i Arienti, P. (2020). La pedagogia montessoriana come risposta alle esigenze di individualizzazione e personalizzazione della scuola italiana. Vita dell’infanzia, LXIX (5/6-7/8, Maggio/Giugno-Luglio/Agosto), 58-62.

Standing, E. M. (1959). Maria Montessori: Her Life and Work (1a ed.). Academy Library Guilkd.

Valle, M. (2017). La pedagogia Montessori e le nuove tecnologie. Il Leone Verde.

Publicades

2023-05-11

Com citar

Scippo, S., & Cañigueral-Viñals, D. (2023). La difusió actual de l’aplicació escolar de la pedagogia Montessori a Catalunya. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 16(2), 1–13. https://doi.org/10.1344/reire.40985

Número

Secció

Articles de recerca