Desenvolupament de competències en experiències d'aprenentatge servei remot. Percepció de futurs docents

Autors/ores

  • María de la Luz Marqués Rosa mamarques@uc.cl
  • Macarena Angulo Carmona Universidad Alberto Hurtado/Universidad Diego Portales, Chile

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDAS2023.15.4

Paraules clau:

competència, aprenentatge actiu, tecnologies digitals, aprenentatge en línia

Resum

El 2020, a causa de la pandèmia COVID-19, va demandar grans i precipitats processos d'adaptació a la societat, que es van estendre a institucions d'educació superior. Per la dificultat que va implicar que els estudiants accedissin a contextos autèntics que permetessin el desenvolupament de competències, una de les metodologies afectades va ser l'aprenentatge servei. Aquest estudi mixt de disseny seqüencial amb estatus dominant qualitatiu va buscar analitzar com perceben aquests actors el desenvolupament de competències durant l'experiència d’aprenentatge servei viscuda en format remot durant el confinament. A aquest efecte, es va utilitzar un qüestionari i entrevistes semiestructurades. Van participar 41 estudiants de pedagogia que van cursar alguna assignatura amb metodologia d’aprenentatge servei remot. Es presenta una triangulació de mètodes els principals resultats dels quals són concordants i mostren que l'experiència es percep com a favorable per al desenvolupament de competències, que beneficia processos formatius vinculant teoria i pràctica en entorns autèntics mediats per tecnologies digitals. Les competències desenvolupades estan associades al treball autònom, al treball en equip, a competències comunicatives i a la capacitat reflexiva. Es conclou que l'ús remot de la metodologia d’aprenentatge servei constitueix una oportunitat per a desenvolupar competències i ampliar les possibilitats d'aprenentatge fins i tot davant limitacions d'espai-temps.

Referències

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, E. (2003). Marc general per a la integració Europa. AQU.

Brenlla, M., Buzzini, E., González, G., Gómez, C., Hermida, J., Lamas, C., Pereyra, F., y García, M. (2020). El aprendizaje-servicio como pedagogía durante la pandemia. El proyecto “UCA te da la Mano”. RIDAS. Revista Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio, 10, 113-125. https://doi.org/10.1344/RIDAS2020.10.10

Cámara, Á. M., Díaz Pareja, E. M., y Ortega, J. M. (2017). Aprendizaje-servicio en la universidad: Ayudando a la escuela a atender a la diversidad a través de las TIC. Bordón. Revista de Pedagogía, 68(2). https://doi.org/10.13042/Bordon.2017.51320

Chiva-Bartoll, Ó., Pallarès Piquer, M., y Gil-Gómez, J. (2018). Aprendizaje-servicio y mejora de la Personalidad Eficaz en futuros docentes de Educación Física. Revista Complutense de Educación, 29(1), 181-197.

Creswell, J. W. (2013). Steps in conducting a scholarly mixed methods study. DBER Speaker Series, 48. https://digitalcommons.unl.edu/dberspeakers/48

Escofet, A., Folgueiras, P., Luna, E., y Palou, B. (2016). Elaboración y validación de un cuestionario para la valoración de proyectos de aprendizaje-servicio. Revista mexicana de investigación educativa, 21(70), 929-949.

Fernández, C., Baptista, P., y Hernández, R. (2014). Metodología de la Investigación. McGraw Hill.

Fernández, F. D., Arco-Tirado, J. L., Hervás-Torres, M., y Delgado-Pastor, L. C. (2018). Transformar la educación superior y obligatoria a través de aprendizaje-servicio y mentoría. Universitas Psychologica, 17(4), 1-12. https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy17-4.teso

García-Gutiérrez, J., Ruiz-Corbella, M., y Del Pozo, A. (2020). Innovación y aprendizaje-servicio virtual: Elementos para una reflexión basada en la experiencia. RIDAS. Revista Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio, 9, 62-80. https://doi.org/10.1344/RIDAS2020.9.4

Gil-Gómez, J., Moliner-García, O., Chiva-Bartoll, Ó., y García López, R. (2016). Una experiencia de aprendizaje-servicio en futuros docentes: Desarrollo de la competencia social y ciudadana. Revista Complutense de Educación, 27(1), 53-73. https://doi.org/10.5209/rev_RCED.2016.v27.n1.45071

Godoy-Pozo, J., Illesca-Pretty, M., Seguel-Palma, F., y Salas-Quijada, C. (2019). Desarrollo y fortalecimiento de competencias genéricas en estudiantes de enfermería a través de la metodología aprendizaje-servicio. Revista de la Facultad de Medicina, 67(3), 261-270. https://doi.org/10.15446/revfacmed.v67n3.69014

Gutiérrez, M. (2006). Investigación cualitativa en educación Fundamentos y tradiciones. Mc Graw Hill.

Harré, R., & Crystal, D. (2004). Discursive analysis and the interpretation of statistics. En Mixing Methods in Psychology. The Integration of Qualitative and Quantitative Methods in Theory and Practice. (pp. 69-88). Psychology Press.

IESALC, U. (2020). COVID-19 y educación superior: De los efectos inmediatos al día después. IESALC.

Mayor, D., y Rodríguez, D. (2016). Aprendizaje-servicio y práctica docente: Una relación para el cambio educativo. Revista de Investigación Educativa, 34(2), 535. https://doi.org/10.6018/rie.34.2.231401

Ordorika, I. (2020). Pandemia y educación superior. Revista de la educación superior, 49(194), 1-8.

Páez, M., y Puig, J. M. (2013). La reflexión en el aprendizaje-servicio. Revista internacional de educación para la justicia social, 2(2), 13-32.

Palos, J. (2011). Aprenentatge servei. Aprendre de forma competencial i amb responsabilitat social. Temps d’Educació, 41, 25-40.

Puig, J. M., Batlle, R., Bosch, C., Cerda, M., Climent, T., Gijón, M., Graell, M., Martín, X., Muñoz, Á., Palos, J., et al. (2009). Aprendizaje servicio (ApS): Educación y compromiso cívico. Graó.

Quintriqueo, S., Sanhueza, S., y Friz, M. (2017). Triangulación de métodos como propuesta para el estudio de competencia comunicativa intercultural en contextos de inmigración e interculturalidad. Andamios, 14(34), 283-303.

Riesco, M. (2008). El enfoque por competencias en el EEES y sus implicaciones en la enseñanza y el aprendizaje. Tendencias pedagógicas, 13, 79-105.

Santamaría-Goicuria, I., y Martínez, A. (2018). El aprendizaje servicio, interculturalidad y justicia social: Experiencias disruptivas y transformadoras con futuras maestras de Educación Infantil y Primaria. Qurriculum. Revista de Teoría, Investigación y Práctica Educativa, 31, 97-118. https://doi.org/10.25145/j.qurricul.2018.31.005

Sotelino, A., Santos, M. A., y García, J. (2019). El aprendizaje-servicio como vía para el desarrollo de competencias interculturales en la Universidad. Educatio Siglo XXI, 37(1 Mar-Jun), 73-90. https://doi.org/10.6018/educatio.363391

Tapia, M. N. (2000). Solidaridad como pedagogía. Ciudad Nueva.

Tapia, M. R., y Peregalli, A. (2020). Aprender, servir y ser solidarios en tiempos de pandemias. RIDAS. Revista Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio, 10, 49-61. https://doi.org/10.1344/RIDAS2020.10.5

Villa, A., y Poblete, M. (dirs) (2007). Aprendizaje basado en competencias: Una propuesta para la evaluación de las competencias genéricas. Editorial Mensajero.

Descàrregues

Publicades

2023-05-07

Número

Secció

Articles

Articles similars

També podeu iniciar una cerca avançada per similitud per a aquest article.