Aprenentatge servei virtual per a uns sistemes d’educació superior europeus més digitals i inclusius

Autors/ores

  • Irene Culcasi LUMSA University of Rome
  • Maria Cinque LUMSA University of Rome
  • Loredana Manasia National University of Science and Technology POLITEHNICA Bucharest
  • Grațiela Ianoș National University of Science and Technology POLITEHNICA Bucharest

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDAS2023.16.10

Paraules clau:

Aprenentatge servei virtual, principis de disseny, marc, educació superior, tecnologia

Resum

A mesura que l'aprenentatge servei virtual emergeix com una eina amb futur per reforçar la col·laboració i la solidaritat a l'ensenyament superior es fa urgent la necessitat d'aprofundir en els factors subjacents a la seva eficàcia. Aquest article presenta un marc exhaustiu dels principis de disseny d’aprenentatge servei virtual i el sotmet a validació empírica. A partir d'una revisió sistemàtica de la literatura, la credibilitat del marc es veu reforçada per sessions de codisseny i grups focals en què participen estudiants, professionals universitaris i socis de la comunitat. Les aportacions d'experts no només reforcen, sinó que perfeccionen el marc inicial, establint les bases per a futures iniciatives virtuals d'aprenentatge servei a l'ensenyament superior. L'anàlisi de les dades culmina en un marc caracteritzat per quatre elements estructurals diferents: tres pilars fundacionals, quatre grups de principis de disseny, tres objectius generals i el paper fonamental de la tecnologia com a potenciadora de l'aprenentatge. Tant els pilars com els principis de disseny es desenvolupen detalladament. Els resultats d'aquest estudi tenen potencial per donar forma a les estratègies pedagògiques a l'educació superior, impulsant en última instància un enfocament de l'aprenentatge més empàtic i contextualment rellevant.

Referències

Agrawal, V., Agarwal, S. & Agrawal, A. (2017). Perception of employees toward e-learning service quality: exploratory factor analysis. Industrial and Commercial Training, 49(7/8), 350-356. https://doi.org/10.1108/ict-06-2017-0042

Chien, T. (2012). Computer self‐efficacy and factors influencing e‐learning effectiveness. European Journal of Training and Development, 36(7), 670-686. https://doi.org/10.1108/03090591211255539

Cooke, P., Heidenreich, M. & Braczyk, H.-J. (Eds.). (2004). Regional innovation systems: The role of governance in a globalized world. Routledge.

Culcasi I., Russo, C. & Cinque, M. (2022). E-Service-Learning in Higher Education: Modelization of Technological Interactions and Measurement of Soft Skills Development. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 26(4) 39-56.

Culcasi, I., Cinque, M. & Manasia, L. (January 2023). e-Service-Learning for more digital and inclusive EU Higher Education systems. Paper presented at the XI National and V International Congress of University Service-Learning, Barcelona, Spain.

Dalziel, P. (2015). Regional skill ecosystems to assist young people making education employment linkages in transition from school to work. Local Economy: The Journal of the Local Economy Policy Unit, 30(1), 53–66. https://doi.org/10.1177/0269094214562738

Deliwe, A. P. (2021). Factors essential for successful and sustainable e-learning. 7th International Conference on Higher Education Advances (HEAd'21). https://doi.org/10.4995/head21.2021.12893

e-SL4EU Erasmus+ KA2 Programme (2021-2024). https://e-sl4eu.us.edu.pl/en/home/

Eyler, J. & Giles, D. E. (2007). Where’s the Learning in Service-Learning?. San Francisco, CA: Jossey-Bass, San Francisco.

Finegold, D. (1999). Creating self-sustaining, high-skill ecosystems. Oxford Review of Economic Policy, 15(1), Article 1. https://doi.org/10.1093/oxrep/15.1.60

Guthrie, K. & McCraken H. (2010). Teaching and Learning Social Justice through Online Service-Learning courses. International Review of Research in Open and Distance Learning, 11(3), 79-94.

Lucas, S. E. & Thomas, N. (2021). Listening to care experienced young people and creating audio-bites for social work education. Social Work Education, 40(7), 915–927. https://doi.org/10.1080/02615479.2020.1762857

Manasia, L. (ed). (2023). Facilitation methodology for e-Service-Learning in Higher Education. A Guideline to designing e-Service-Learning experiences. e-SL4EU Consortium.

Modic Stanke, K., Tomurad, I. & Majdak, M. (2021). Benefits and Implications of a hybrid service-learning model. ICERI2021 Proceedings, 740-748.

Naveed, Q. N. & Ahmad, N. (2019). Critical success factors (csfs) for cloud-based e-learning. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 14(01), 140. https://doi.org/10.3991/ijet.v14i01.9170

Paniagua, A. & Istance, D. (2018). Teachers as Designers of Learning Environments: The Importance of Innovative Pedagogies. OECD. https://doi.org/10.1787/9789264085374-en

Paz-Lourido, B. & de-Benito, B. (2021). Editorial del número especial: El Aprendizaje-Servicio en el Entorno de las Tecnologías Digitales. Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 78, 1-7. https://doi.org/10.21556/edutec.2021.78.2317.

Pham, L., Limbu, Y. B., Bui, T., Nguyen, H. & Pham, H. (2019). Does e-learning service quality influence e-learning student satisfaction and loyalty? evidence from vietnam. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(1). https://doi.org/10.1186/s41239-019-0136-3

Priatna, T., Maylawati, D. S., Sugilar, H. & Ramdhani, M. A. (2020). Key success factors of e-learning implementation in higher education. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 15(17), 101. https://doi.org/10.3991/ijet.v15i17.14293

Sridharan, B., Deng, H. & Corbitt, B. (2010). Critical success factors in e‐learning ecosystems: a qualitative study. Journal of Systems and Information Technology, 12(4), 263-288. https://doi.org/10.1108/13287261011095798

Sparkman, K. N., Vajda, A. & Belcher, T. (2020). Advancing Human Services Education: Exploratory Study of International Service-Learning and Digital Pedagogy. Journal of Service-Learning in Higher Education, 18, 1-18.

Thomas, D. & Brown, J. S. (2012). A new culture of learning: Cultivating the imagination for a world of constant change. Soulellis Studio.

Winthrop, R., Barton, A. & McGivney, E. (2018). Leapfrogging inequality: Remaking education to help young people thrive. Brookings Institution Press.

Descàrregues

Publicades

2023-12-23

Número

Secció

Articles