El sistema educatiu durant la dictadura de Primo de Rivera: creixement, represió i nacionalització. Un estat de la qüestió

Autors/ores

  • Alba Baiges López Universitat de Barcelona (UB)

DOI:

https://doi.org/10.1344/%25x

Paraules clau:

Historiografia, dictadura de Primo de Rivera, sistema educatiu, nacionalització, control estatal

Resum

El present article analitza la historiografia sobre l’educació durant la dictadura de Primo de Rivera fent un especial esment a aquelles obres que permeten considerar el sistema educatiu com un instrument nacionalitzador durant el període mencionat. Per consegüent, a través d’aquest recorregut per la bibliografia, es valoraran les temàtiques que han centrat un major interès, així com les perspectives des de les quals s’han abordat les problemàtiques estudiades, fins a arribar a la dècada actual, moment en què han aparegut noves tendències que posen l’accent en la nacionalització de l’educació fugint dels enfocaments més tradicionals.

Biografia de l'autor/a

Alba Baiges López, Universitat de Barcelona (UB)

Llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona i doctoranda del programa «Societat i Cultura: Història, Antropologia, Art i Patrimoni» de la mateixa institució. La seva tesi doctoral se centra en la nacionalització de l’educació durant la dictadura de Primo de Rivera en el marc de la província de Barcelona.

Descàrregues

Número

Secció

Monografies i recerques