Panorama del catalanisme a la Catalunya del Nord fins a la Primera Guerra Mundial

Autors/ores

  • Òscar Jané Checa Universitat de Barcelona (UB)
  • Eric Forcada

DOI:

https://doi.org/10.1344/%25x

Paraules clau:

Catalunya del Nord, segle XIX, segle XX, França, política, cultura

Resum

El present article és un primer assaig panoràmic sobre el catalanisme en totes les seves vessants i formes a la Catalunya del nord. Des del segle XIX, la presa de consciència cultural i política catalana ha viscut una transformació en aquest territori adscrit a França. El seu recorregut és paral·lel a les vicissituds del Principat, però amb un camí prou diferenciat tenint en compte les projeccions dels mateixos col·lectius en els seus respectius estats i realitats socioterritorials. Per una banda, les evolucions han estat compartides tot i les diferències en alguns moments i, per una altra, les respostes davant les diferències resten encara poc compreses des de la “Catalunya del sud”. Aquest esbós prova així de donar llum a alguns aspectes primerencs per a una major comprensió genèrica.

Biografies de l'autor/a

Òscar Jané Checa, Universitat de Barcelona (UB)

Historiador

Eric Forcada

Historiador

Descàrregues