Aproximació a la geografia històrica i cultural dels paisatges de Catalunya

Autors/ores

  • Enric Mendizàbal Riera Universitat Autònoma de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/%25x

Paraules clau:

Identitat, paisatge, geografia, Catalunya

Resum

En aquest text es farà una presentació de com es pot analitzar una part de la identitat catalana a partir del coneixement geogràfic dels paisatges de Catalunya. Per això es començarà per una reflexió teòrica sobre el concepte “identitat”. Es continuarà amb la discussió del concepte paisatge i de la seva relació amb la identitat. La tercera part és una breu anàlisi de la història de la geografia humana de Catalunya (des d’una perspectiva històrica i cultural) durant el període 1870-1939 (aproximadament) i com aquesta ha anat creant uns paisatges identitaris, per acabar amb unes reflexions generals.

Descàrregues

Número

Secció

Monografies i recerques