La Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón de Víctor Balaguer, aportacions i reflexions per a una contextualització

Autors/ores

  • Albert Ghanime Universitat de Barcelona (UB)

DOI:

https://doi.org/10.1344/cercles2016.19.1011

Paraules clau:

catalanisme, català, castellà, Catalunya, Corona d’Aragó, diglòssia, edició, escola, Gabriel Hugelmann, història, historiografia, Salvador Manero, Víctor Balaguer

Resum

En aquest text s’analitzen el marc històric i les circumstàncies en lesquals es van elaborar la Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón, escritaper Víctor Balaguer i editada per Salvador Manero. S’analitzen aspectesrelacionats amb l’edició, el context cultural, les intencions de l’autor, lescrítiques que va rebre i les interpretacions que s’han fet sobre ell i la sevaobra.

Biografia de l'autor/a

Albert Ghanime, Universitat de Barcelona (UB)

Descàrregues

Publicades

2016-11-13