Víctor Balaguer, historiador i polític, i la invenció de la retòrica nacionalista catalana. Un assaig d’interpretació

Autors/ores

  • Enric Ucelay-Da Cal UPF

DOI:

https://doi.org/10.1344/cercles2016.19.1014

Paraules clau:

Victor Balaguer, historiografia catalana, nacionalisme català, Romanticisme y nacionalisme, Romanticisme i història

Resum

Enric Ucelay-Da Cal presents Vìctor Balaguer as a key Romantic historian, who established the canon of Catalan National History.Given the obsessive historicism of Catalan nationalism, this implicitlymakes him a major figure in its logical construction. Ucelay-Da Cal situatesBalaguer in the stream of nineteenth-century historical culture in Europeand the Americas, and presents a broad-based interpretation of Balaguer’srole as a historian by comparison to general historiografic trendsand to political developments.

Biografia de l'autor/a

Enric Ucelay-Da Cal, UPF

Descàrregues

Publicades

2016-11-13