No 2 (1999): Cercles. Revista d'història cultural 2.

					Veure No 2 (1999): Cercles. Revista d'història cultural 2.
El Grup d'Estudi d'Històra de la Cultura i dels intel·lectuals (GEHCI) ha cregut necessari palesar la preocupació per la col·laboració internacional en el camp de la història cultural a l'àmbit mediterrani. Principalment es prenen en consideració els diferents ritmes que diferencien aquets medi dels països de l'Europa del Nord.
Publicades: 2016-09-09