El Qaraku o wilancha: Prácticas y creencias religiosas entre los mineros de Huanuni, Bolivia

A. Gloria Ruiz Arrieta

Resum


En aquest treball exploro el procés de construcció de la deïtat el Tío, durant el període colonial a Bolívia, i analitzo les pràctiques i creences religioses contemporànies al voltant d’aquesta deïtat entre els miners de Huanuni, enfocant-me en el sacrifici ritual anomenat qaraku o wilancha. A través d’aquesta anàlisi busco mostrar que tant el procés de construcció cultural del Tío, com les pràctiques rituals, en aquest cas el qaraku, poden ser enteses com a camps de disputa de sentits i significats, en el context de relacions de poder desiguals, i on la “cultura popular” modela i és modelada en la seva interrelació amb la cultura dominant. (Llacs, 1993; Roseberry, 2007, Nugent i Gilbert, 2002).

Paraules clau


creences i pràctiques religioses; dominació; resistència; disputa; miners

Text complet:

Text complet (Español)

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


associacioantropologies.org
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona