Ètica de publicació

Si existeix la sospita de mala conducta o presumpte frau, OBSERVAR durà a terme una investigació. Si després de la investigació existeixen dubtes raonables, hom contactarà amb les autores i autors a través de l’adreça de correu electrònic proporcionada i se’ls donarà l’oportunitat d’abordar el problema. En funció dels resultats, la revista podria prendre les mesures següents:

1) Si el manuscrit encara està en consideració, pot ser refusat i retornat.

2) Si l’article ja ha estat publicat en línia, depenent de la naturalesa i gravetat del a infracció: a) es poden col·locar un corrigendum/correcció en l’article, b) es pot col·locar una alerta en l’article o, c) en els casos més greus pot donar-se la retractació de l’article. El motiu s’indicarà en el corrigendum/correcció publicada, manifestació d’alerta o nota de retractació. Tingui en compte que la retractació significa que l’article es manté en la plataforma, amb la marca d’aigua “retractat” i l’explicació de la retractació es proporciona en una nota vinculada a l’article.

3) Es pot informar a la institució de qui signa l’article.

4) Es pot incloure un avís de presumpta transgressió de les normes ètiques en el sistema de revisió per parelles com a part del registre d’autores i autores, i de l’article.