Responsabilitats d'autoria

La revista electrònica OBSERVAR té com a objectiu publicar només articles inèdits que abordin la mateixa temàtica de la revista, tal i com s’explica en l’apartat Sobre la revista. La revista no cobra per la tramesa i edició dels articles. Qui publiqui en la revista ha de participar en el procés de revisió per parelles.

El manuscrit no s’ha d’haver enviat simultàniament a cap altra revista per a la seva consideració. El treball presentat ha de ser original i no ha d’haver estat prèviament publicat en forma parcial o total, a no ser que el nou treball suposi una ampliació del treball anterior.

Els resultats s’han de presentar de forma clara, honesta i sense falsificació o manipulació inadequada de les dades. Els articles han de citar literatura apropiada i rellevant en suport de les afirmacions realitzades. Hom desaconsella l’autocita excessiva i inapropiada o els esforços coordinats entre diversos autors i autores per tal d’autocitar-se de manera recíproca. Prèvia sol·licitud, autores i autors hauran d’enviar documentació o dades rellevants amb la finalitat de verificar la validesa dels resultats presentats. Això podria ser en forma de dades en brut, mostres, registres, etc. S’exclou la informació sensible en forma de dades confidencials o patentades.

Autores i autores tenen l’obligació de corregir el seu article publicat si detecten un error significatiu o una inexactitud. Hom sol·licita que es posin en contacte amb OBSERVAR i expliquin en quin sentit l’error afecta l’article. La decisió sobre com corregir l’article dependrà de la naturalesa de l’error. La modificació pot tenir forma d’una correcció o retractació. La nota de retractació ha de proporcionar informació detallada sobre les parts de l’article afectades per l’error.

No es presentaran dades, textos o teories d’altres persones com si fossin propis. Cal citar els treballs d’altres investigacions esmentades en l’article. Això afecta tot allò que està copiat, resumit i/o parafrasejat; cites entre cometes i permisos sobre materials protegits per drets d’autoria. La revista garantirà l'originalitat de tots els manuscrits mitjançant el programari antiplagi facilitat per la Universitat de Barcelona (actualment Ouriginal). Quan s’escaigui, autores i autors han d’assegurar-se de tenir els permisos d’ús oportuns sobre el programari, qüestionaris / enquestes i escales utilitzats en els seus estudis.

Autores i autors han d’evitar declaracions falses sobre una persona física o jurídica, o descripcions del seu comportament o accions que podrien entendre’s com atacs personals o acusacions sobre aquesta persona.

Si s’escau, autores i autors hauran d’incloure informació sobre les fonts de finançament, els interessos econòmics o d’altres mena, l’aprovació específica de l’estudi pel comitè d’ètica corresponent i el consentiment informat si la recerca ha involucrat a participants humans.

La revista assumeix que totes les autores i autors estan d’acord amb el contingut i han donat el seu consentiment explícit per a enviar l’article, i que van obtenir el consentiment de les autoritats responsables de l’organització on s’han realitzat el treball abans de presentar-lo. Autores i autors haurien d’haver fet contribucions substancials a l’article en forma de: a) la concepció o el disseny del treball; b) la recopilació, anàlisi o interpretació de dades; o la creació de nou programari utilitzat en el treball; c) la redacció o revisió crítica del treball que hagi generat un contingut intel·lectual important; d) l’aprovació de la versió definitiva i l’acceptació de responsabilitat de tots els aspectes del treball.

Hom recomana encaridament a autores i autors que s’assegurin que qui hagi participat en l’article, l’ordre de la seva disposició i la persona de contacte siguin correctes en el moment de la tramesa. En general, no es permet agregar o eliminar altres persones durant les etapes de revisió, però en alguns casos pot estar justificat. Les raons dels canvis en l’autoria s’han d’explicar amb detall. Tingui en compte que no es poden realitzar canvis en l’autoria després de l’acceptació d’un manuscrit.