Felipe IV, su reputación y la política de la Monarquía Hispánica

Autors/ores

  • Ib Mark Schumacher University of New Haven, Arcadia University y Universitat de Barcelona.

Paraules clau:

Felip IV, honor, reputació, política exterior, relacions internacionals, Monarquia Hispànica, segle xvii, percepcions, imatges mentals, mentalitats

Resum

Centrant-se en la figura de Felip IV, l’article analitza el paper i la importància que tenien l’honor i la reputació en la concepció de la política de la Monarquia Hispànica, dins el marc de les seves actuacions a l’Europa del segle XVII. Donant a les accions dels individus, dins les estructures de l’època, un rol innegable, sorgeix la pregunta sobre com les percepcions, les imatges mentals i les idees dels individus influïen en el desenvolupament dels esdeveniments històrics. L’exemple de Felip IV ensenya clarament, primer, com la manera de veure el món i les idees d’un individu influïen, voluntàriament o involuntàriament, en un grau gens menyspreable en la política de la Monarquia Hispànica davant altres poders europeus, i segon, que la reputació i l’honor són dos factors que no es poden oblidar quan s’analitzen i s’avaluen històricament els esdeveniments i les actuacions polítiques de l’Edat Moderna

Descàrregues

Publicades

2021-04-20

Número

Secció

Miscel·lània