Un problema de jurisdicciones en la Valencia del rey Católico: de la Gobernación del Reino a la Diputación del General (1493-1499)

Autors/ores

  • Ernest Belenguer Cebrià Universitat de Barcelona

Paraules clau:

Ferran el Catòlic, València, Les Barraques, Lluís Ferrer, Jaume Rossell, Governació del Regne, Diputació del General.

Resum

Aquest article vol posar en relleu la relació no fàcil entre els ofi cials de la Governació a València i els diputats del General del Regne de València durant la dècada dels anys noranta en el regnat de Ferran el Catòlic. De fet, no és un cas únic. Tots sabem que entre 1487 i 1488 Ferran II va intervenir en el nomenament de diputats i comptador del braç nobiliari tant en la Diputació valenciana com en la catalana i en l’aragonesa. I també coneixem que fi ns a la introducció del sistema d’insaculació en aquestes tres institucions la normalitat —és un dir— no tornà a totes elles. Durant aquest parèntesi problemes de jurisdicció civil i criminal en el cas valencià foren reiteratius, amb signes jurídics, administratius i fi ns i tot violents. Varen ser uns enfrontaments pel poder al regne entre la Governació reial i la Diputació del General. Un fet que a un altre nivell sembla que va tenir ressò en el cas català, com es desprèn d’aquest treball. I no tan sols era una qüestió política, sinó que també hi havia aspectes econòmics, en el cobrament de tot tipus d’impostos i en el rebuig de fer-ho per part de moltes vil·les reials, com va ser el cas de les Barraques dels Reials. Una qüestió que es veu amb molta claredat en el document que es publica íntegre com a apèndix.

Descàrregues

Publicades

2012-12-31

Com citar

Belenguer Cebrià, E. (2012) “Un problema de jurisdicciones en la Valencia del rey Católico: de la Gobernación del Reino a la Diputación del General (1493-1499)”, Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 32, pp. 11–59. Available at: https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/34717 (Accessed: 14April2024).

Número

Secció

Articles