San José, ciutat i evolució. La pérdua de la cohesió urbana

Autors/ores

  • Zuhra Sasa

Paraules clau:

desenvolupament urbà, cohesió urbana, segregació soci-espacial, fragmentació urbana

Resum

La cerca de continuïtats espacials que coadjuvin a la cohesió social i urbana en moltes ciutats llatinoamericanes, ens enfronta inevitablement amb factors de segregació soci-espacial que determinen les dinàmiques d’ús i gaudi d’aquests territoris urbans. Aquests factors de segregació de les ciutats principals i en conseqüència dels territoris metropolitans, han anat construint barreres invisibles que amb el temps i les maneres de producció i control, s’han convertit en part del paisatge i estructura tant de la ciutat com de les diferents maneres de vida que la componen.
Posar en valor una ciutat com San José de Costa Rica, principalment en termes de la cohesió urbana, és posar en valor el seu desenvolupament històric, econòmic i urbà, així com les dinàmiques socials i el seu reflex en l’apropiació i conformació de la ciutat. Avui trobem, com es va plantejar en la seva primera expansió, un centre urbà amb escàs habitatge, els centres de control polític i econòmic molt dispersos i una funció econòmica i de mercat principal, alimentat per una activitat cultural centralitzada. És així com els districtes en entorn del centre es presenten com els espais habitacionales de la ciutat, projectant de manera molt clara les diferencies soci-econòmiques i d’estrats socials que componen en ser costarricense urbà d’avui.

Publicades

2017-04-20

Com citar

Sasa, Zuhra. 2017. “San José, Ciutat I evolució. La pérdua De La Cohesió Urbana”. on the w@terfront. Public Art.Urban Design.Civic Participation.Urban Regeneration 52 (April):9-69. https://revistes.ub.edu/index.php/waterfront/article/view/18612.