ESTUDI DE VIABILITAT HABITATGE UNIFAMILIAR DE PETJADA PETITA: UNA EXPERIÈNCIA EN INVESTIGACIÓ INTERDISCIPLINÀRIA

Autors/ores

  • Daniel Morgan Ball "Catedrático, Escuela de Arquitectura, Universidad de Costa Rica"

Paraules clau:

habitatge social, interdisciplinaritat, habitatge d’alta densitat, viabilitat de projecte

Resum

Aquest treball investiga la viabilitat social, financera, tècnica i cultural d'un nou tipus de projecte d'habitatge social que logra alta densitat, mentre que al mateix temps dona l'oportunitat d’un cert grau d'independència que ve proporcionada per la tipologia de casa individual ‐ un aspecte molt important en la cultura de Costa Rica. L'estudi explica la importància del concepte en el context dels problemes i estratègies de l'habitatge de Costa Rica, i proposa els criteris per a la seva aplicació. Un estudi de viabilitat cultural demostra que aquest tipus de solució és preferible per a residents potencials de projectes d'habitatge de baixos ingressos, en comparació amb projectes d'alta densitat que estan sent introduïts actualment per les institucions encarregades de l'habitatge. L'estudi també indica que els costos d'urbanització i construcció d'aquest nou tipus de solució és menor que la d’aquestes solucions d'alta densitat.

Publicades

2014-02-10

Com citar

Morgan Ball, Daniel. 2014. “ESTUDI DE VIABILITAT HABITATGE UNIFAMILIAR DE PETJADA PETITA: UNA EXPERIÈNCIA EN INVESTIGACIÓ INTERDISCIPLINÀRIA”. on the w@terfront. Public Art.Urban Design.Civic Participation.Urban Regeneration, no. 29 (February):41-57. https://revistes.ub.edu/index.php/waterfront/article/view/18842.