Aesthetic Uniqueness of Public Space. Based on the Example of the Region of Łódź(Poland) Basic Terminological Issues

Authors

DOI:

https://doi.org/10.1344/waterfront2021.63.9.01

Keywords:

uniqueness, urban values, aesthetic values, Lodz

Abstract

The concept of uniqueness can be an important critical tool. But as related to architecture, buildings, or the entire architectural and visual landscape of the city it appears frequently in many different contexts.


One can state that describing objects in public space and even entire urban complexes in terms of uniqueness plays a marketing role – it increases the tourist attractiveness of the area – as well as socio-cultural role, because it helps to strengthen the city and build its community’s sense of identity. Indicating these goals or the intention to create uniqueness in the region of Łódź draws attention to another, more fundamental theoretical-linguistic issue, namely, what it means that something is unique.


Taking into account etymology, theoretical approach, as well as possible values attributed to ‛uniqueness,’ I will consider main terminological problems with the notion. Bearing in mind these basic theoretical-linguistic issues, I will consider whether there are unique objects in the city of Łódź and the region.
Trying to answer this question I will review phenomena and objects that could be considered as unique. Identifying possible uniqueness of the places and objects located in public spaces of the region of Łódź, I will consider what can create a unique panorama of urban space in Łódź and its region, and on what scale this uniqueness can be considered in order to avoid the feeling that in some sense everything is unique, or nothing is, because it imitates or resembles existing solutions, ideas in other cities of Poland or Europe.

Author Biography

Jowita Mróz, Doctoral School of Humanities. University of Łódź

PhD student at the University of Łódź Doctoral School of Humanities. She is preparing a doctoral
dissertation: ‘Categories of uniqueness and curiosity and their role in the regional sociocultural
policy of the region of Łódź’.
Specialist in the Voivodeship Office in Łódź. MA in Philosophy, University of Łódź (2016). Member
of the editorial team of the IF Collection. Polish Poster – a gallery of the Institute of Philosophy
of the University of Łódź. She was a member – as one of the street art workers – of the
research team in the project ‘Experience of Art in Urban Space’ (2013).

References

CISAK, STANISŁAW (2001), Piątek: z dziejów miasta i okolic, Płock: Wydawnictwo MAROW.

CISZEWSKA, EWA (2016), “Postfilmowa Łódź i spojrzenie turysty. Sposoby wykorzystywania filmowych walorów miasta w przedsięwzięciach biznesowych i niekomercyjnych,” Panoptikum, (16), pp. 205–227.

DURKIN, PHILIP (2009), The Oxford Guide to Etymology, Oxford: Oxford University Press.

KAJZER, LESZEK (2016), “Preludium na ogród, zamek i klasztor. Exemplum Polski Centralnej,” Archeologica Historica Polona, vol. 24. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AHP.2016.001.

KAZIMIERSKA-JERZYK, WIOLETTA (2018), Kamp, glamour, vintage. Współczesne kategorie estetyczne,

Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

LEVINSON, JERROLD (1980), “Aesthetic Uniqueness,” The Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 38, pp. 435–449.

Leśna Osada [Forest Settlement] (1994), film realised by Anna Szymanek, 10’03,” TVP Łódź.

Łódź Bajkowa [Łódź Fairyland], Turystyczny Portal Łodzi [Łódź Tourist Portal], (2020–2021) https://Łódź.travel/turystyka/co-zobaczyc/Łódź-bajkowa/.

MAKOWSKA-ISKIERKA, MARZENA; WŁODARCZYK, BOGDAN (2012), “Podmiejskie letniska Łodzi w okresie dwudziestolecia międzywojennego,” Warsztaty z Geografii Turyzmu, pp. 83–112.

MALKIEL, YAKOV (1993), Etymology, Cambridge: Cambridge University Press.

MICHROWSKA, ALEKSANDRA (2015), “Raport z atrakcyjności turystycznej Łowicza,” Turystyka Kulturowa, (9), pp. 84–109.

PARDAŁA, WOJCIECH (2015), “Problemy funkcjonalne, techniczne i społeczne drewnianej architektury letniskowej okolic Łodzi,” Budownictwo i Architektura, 14 (3), pp. 59–72.

Piątek. 19°27’E - 52°03’N, czyli geometryczny środek Polski? [Piątek . 19°27’E - 52°03’N, the Geometric Midpoint of Poland] (2012), http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/8028,Piątek-19%C2%B027%E2%80%99e---52%C2%B003%E2%80%99n--czyli-geometryczny-srodek-polski.html.

PLEZIA, MARIAN (ed.) (1999), Słownik łacińsko-polski, vol. IV P–R, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

PWN.

PLEZIA, MARIAN (ed.) (2007), Słownik łacińsko-polski, vol. V S–Z, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

PWN. Pomnik Historii [Historic Monument], Narodowy Instytut Dziedzictwa [National Institute of Cultural Heritage]

(2013), https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/ Pomnik_historii/.

RAJKOWSKA, JOANNA (2019), Rosa’s Passage 2014, public project, the artist’s website, http://www.rajkowska.com/en/pasaz-rozy/.

REDAKCJA ŁNM, Taka była kiedyś Kolumna [This is what Kolumna used to be like], Portal Łask Nasze Miasto [Łask Our City Portal] (2021), https://Łask.naszemiasto.pl/taka-byla-kiedys-kolumna-zdjeciafilm/ar/c1-8193463.

REDAKCJA PDR, Sulejów Podklasztorze – Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Tomasza Kantuaryjskiego, Portal Diecezji Radomskiej [Portal of the Diocese of Radom] (2017), http://Sulejów.cystersi.pl/.

REMESAR, ANTONI (2020), “Public Art in Urban Regeneration. Piotrkówska Street. Pride of a City: Łódź,” On the W@terfront, 62 (5), pp. 29–78. DOI: https://doi.org/10.1344/waterfront2020.62.6.8.

SOKOŁOWICZ, MARIUSZ; ZASINA, JAKUB (2013), The role of culture as a stimulator of transforming industrial cities into creative ones. Case study of Łódź, Poland,” Economics & Management 2013, 21–23, pp. 128–133.

SCRUTON, ROGER (2009), Beauty, Oxford: Oxford University Press.

STRUMIŁŁO, KRYSTYNA (2017), “Kolumna-Ogród-Marzenie,” [in:] Katarzyna Błaszczyk (architektura), Ewa Kiciak, Marta Strzałka, Koło Naukowe Studentów Architektury "IX Piętro" (Politechnika Łódzka), Politechnika Łódzka. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej (eds.), Kolumna-Las, miasto-ogród: prace inwentaryzacyjne, fotograficzne i rysunkowe studentów architektury Politechniki Łódzkiej. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Kolumny i miast ogrodów. Konkurs "Kolumna – moje miejsce na ziemi." Zdjęcia plenerowe Koła Naukowego Analog, vol. 2, Łódź: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Instytut Architektury i Urbanistyki PŁ. Koło Naukowe Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej "IX Piętro," pp. 75–80.

SURAL, AGNIESZKA, Rosa's Passage – Joanna Rajkowska, Portal Culture.pl [Culture.pl Portal] (2014),

https://culture.pl/en/work/rosas-passage-joanna-rajkowska.

TOZA, Geograficzna rewolucja! Centrum Polski jednak nie w Piątku, a pod Kutnem [Geographic revolution! The Polish Centre, however, not in Piątek ] (2018), https://kutno.net.pl/wydarzenia/geograficznarewolucja- centrum-polski-jednak-nie-w-piatku-a-pod-kutnem/sHwPm2UlTqf4UnyNWPqs.

Trójkątny rynek w Łowiczu [Triangular Market Square in Łowicz], Regionalny katalog zabytków województwa łódzkiego [Regional catalogue of monuments of the Łódźkie Voivodship] (2002–2013), http:// www.kultura.Łódź.pl/pl/poi/3311245.

Downloads

Published

2021-09-10

How to Cite

Mróz, Jowita. 2021. “Aesthetic Uniqueness of Public Space. Based on the Example of the Region of Łódź(Poland) Basic Terminological Issues”. On the W@terfront 63 (9):3-27. https://doi.org/10.1344/waterfront2021.63.9.01.