La construcció d’identitats dels professors novells a les seves insercions laborals. Un estudi contextualitzat a l’Argentina actual

Analía-Elisabet Errobidart

Resum


Aquest text presenta els resultats d’una investigació finalitzada pel Grup d’Investigació en Formació Inicial i Pràctiques Educatives de la Universidad  Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina), la qual tingué el propòsit d’indagar les formes d’articulació que es produeixen entre els sabers adquirits durant la formació inicial dels professors i els processos d’incorporació als centres educatius en els quals desenvolupen les seves pràctiques, en la construcció de les identitats com a professors d’ensenyament.

L’abordatge metodològic de la investigació descriu e interpreta la problemàtica plantejada, tot abordant la història dels subjectes (biografia, memòria), les “empremtes i senyals” de la formació inicial i els àmbits d’inserció professional.

Els resultats de la investigació poden sintetitzar-se, destacant:

-la incidència de les biografies personals en l'exercici de les primeres pràctiques professionals

- l'articulació entre les biografies personals, les transformacions socials ocorregudes al país i l'adequació de les pràctiques docents

-la incidència de la formació en les possibilitats d'articulació de les dimensions macroestructurals amb la resolució de situacions pràctiques, és a dir: el reconeixement dels "noves maneres de ser docent" davant els canvis de l'Estat i de les escoles


Paraules clau


Ambient sociocultural; Formació inicial; Centres d’ensenyament; Identitats dels professor en pràctiques

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2015.8.28216

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona