La cultura visual i els petits relats com a desafiaments per a l'educació artística

Sara Carrasco-Segovia, Rosario García-Huidobro

Resum


Les reflexions presentades en aquest article van sorgir a partir del seminari “Diàlegs entre l'educació artística i els desafiaments del segle XXI”, que es va desenvolupar al juliol del 2014 a Santiago de Xile. En aquesta trobada es va dialogar entorn als desafiaments socials, culturals, polítics i econòmics que influeixen i intervenen l'ensenyament de les arts, tant en contextos d'educació formal com no formal. Des d'aquí que les experiències narrades pels i les acadèmiques que van contribuir amb les seves presentacions, ens van portar a rescatar, com a desafiaments crucials per a l'educació artística, l'enfocament de la cultura visual i la noció de petits relats, com a aspectes que considerem rellevants repensar en temps on sorgeixen noves formes de pensar i desitjar el lloc de les arts a l'educació.

Per a això, en primer lloc, proposem repensar l'enfocament de la cultura visual i el seu paper en l'ensenyament artístic. Després, recuperar i visibilitzar alguns petits relats que, com altres projectes d'educació artística, promouen altres sabers, relacions pedagògiques i comprensions de les arts a l'educació.


Paraules clau


Ensenyament artístic; Desafiaments; Cultura visual; Petits relats

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2016.9.1911

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona