Projecte de recerca per a la definició i implementació de rúbriques d’avaluació de la competència transversal de treball en equip en els graus de la Facultat de Belles Arts

Bibiana Crespo, Eva Figueras-Ferrer, Marina Mascarella-Vilageliu, Anna Nualart-Torroja, Redondo-Arolas Mar, Joan-A. Valle Martí

Resum


Els preceptes que conformen l’espai europeu d’educació superior (EEES) es fonamenten en el model ensenyament-aprenentatge i en l’adquisició d’un conjunt de competències. El plantejament innovador que es proposa és la definició i la implementació posterior de rúbriques d’avaluació de la competència transversal treball en equip (CTE).

El context en què es desenvolupa la innovació és ampli, ja que repercuteix en els tres graus que s’imparteixen a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona: grau en Belles Arts, grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals i grau en Disseny. Aquest article mostra els resultats de la recerca vers dos objectius principals. Per una banda, treballar la CTE en el marc dels ensenyaments artístics i dissenyar un model de rúbriques d’avaluació ad hoc; i per l’altra, fer una prova pilot per comprovar-ne l’efectivitat, avaluar els resultats assolits i valorar les possibles millores de disseny i aplicació. La finalitat ulterior és implementar el model al conjunt de les assignatures de la Facultat.

El desenvolupament del projecte ha evidenciat com es reforça el treball en col·laboració dels equips docents que s’hi impliquen, cosa que en potencia els resultats. Pel que fa a l’alumnat, també s’ha observat com es genera una dinàmica interessant de cohesió del grup d’estudiants. S’ha pogut apreciar que fomenta el compromís i la responsabilitat dels membres de l’equip i del grup respecte del col·lectiu classe.

Per poder continuar introduint i consolidant el sistema d’avaluació de les competències és necessari establir un procediment de centre que el gestioni i vetlli pel seu bon funcionament.


Paraules clau


Competència transversal; treball en equip; rúbriques d’avaluació; innovació docent; metodologia participativa; belles arts

Text complet:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2016.9.1915

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona