Nou professorat d'educació secundària per a noves realitats. Formació inicial i període llindar.

Josep-L. Boix-Peinado

Resum


Aquesta investigació s’inspira en el paradigma emergent, síntesi de tots els esforços paradigmàtics i metodològics anteriors. La metodologia utilitzada ha estat participativa i holística i, per a això, hem treballat amb diferents instruments: qüestionaris, entrevistes semiestructurades, grups de discussió, històries de vida i qüestionaris DAFO. Primerament, ens vam proposar descobrir les necessitats del professorat en els inicis professionals, així com definir els processos de desenvolupament de les competències claus de bones pràctiques docents que són necessàries per afrontar i exercir en el futur amb una docència de qualitat. Les aportacions dels alumnes dels cursos CAP (Certificat d’Aptitud Pedagògica) i CCP (Curs de Qualificació Pedagògica), així com de l’alumnat d’educació secundària, el professorat, les organitzacions sindicals, les associacions de pares i mares i el professorat de diferents cursos de formació inicial, són les fonts de la informació des de les quals hem obtingut les dades per repensar sobre la formació inicial i el període llindar del professorat d’educació secundària.Paraules clau


Formación inicial del profesorado; educación secundaria; período umbral; identidad docente; desarrollo profesional; competencias

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2008.1.1114

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona