Recull, classificació i avaluació d’animacions i simulacions per a l’ensenyament de la biologia a l’ESO.

María-Isabel Lacasa-Millán

Resum


Molts estudis demostren que visualitzar processos amb imatges en tres dimensions contribueix a l’aprenentatge. Les animacions i simulacions s’han revelat com un recurs molt efectiu per a l’alumnat de secundària obligatòria (ESO) ja que permet «veure» models i situacions sovint massa abstractes per a ells. Aquest article descriu les característiques d’aquests recursos, així com les estratègies per implementar-los a l’aula. Trobar aquests tipus de recursos a Internet sembla, en principi, una feina fàcil atesa la gran quantitat de material que hi ha a l’abast, però una inspecció més acurada demostra que és molt difícil trobar-ne de bons. 58 pàgines web i 398 recursos van ser recollits, classificats i avaluats. Mitjançant la transmissió del màxim d’informació sobre aquests recursos i l’explicació dels criteris emprats per avaluar-los, es pretén fer aquest material útil per al professorat de biologia de secundària que pensi utilitzar-los.

Paraules clau


Animacions; simulacions; secundaria obligatòria; avaluació

Text complet:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2008.1.1115

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona