Ensenyament-aprenentatge de les ciènces en Educació Infantil: la construcció de models científics precursors

Sabrina Patricia Canedo Ibarra, Josep Castelló-Escandell, Paloma García-Wehrle

Resum


En aquest article es presenten els resultats sobre la construcció del model científic precursor (MCP) de flotació basat en la naturalesa del material dels objectes per part de nens d'educació infantil, a partir de l'ús d'habilitats científiques procedimentals i comunicatives, en un context dialògic d’instrucció. L'estudi exploratori va seguir un enfocament qualitatiu en la presa i anàlisi de les dades i es va dur a terme en tres fases: pre-test, procés d'instrucció, i post-test. Els resultats mostren que, després del període d'instrucció, alguns dels nens van ser capaços de construir el model precursor de flotació, i que, en general, tots van mostrar millorar qualitativament el seu raonament en descriure el fenomen en termes de l'esdeveniment mateix i en canviar la seva forma d'explicar-ho en termes més científics. En base a aquests resultats assumim que les activitats van ser efectives i que, en el context de l'educació infantil, l'enfocament que es proposa pot contribuir a una millor comprensió dels processos d'ensenyament-aprenentatge de les ciències en l'educació infantil amb l'objectiu de promoure una alfabetització científica des d'edats primerenques.

Paraules clau


models científics precursors; habilitats científiques procedimentals i comunicatives; ensenyament-aprenentatge; educació infantil

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2010.3.1313

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona