Una recerca acció per desenvolupar la capacitat crítica i autocrítica dels estudiants en diversos ensenyaments de la Universitat de Barcelona

María-del-Mar Prats, Lorena Cruz, Ana-B. Fernández, Jordi Galimany, Josep-Maria Batista, Oscar Núñez Burcio

Resum


L’article presenta el plantejament i desenvolupament d’una recerca acció per al desenvolupament de la competència transversal «capacitat crítica i autocrítica» de la Universitat de Barcelona (UB). El projecte s’ha desenvolupat dins de diverses assignatures d’alguns ensenyaments de la UB (Ciència i Tecnologia dels Aliments, Infermeria, Odontologia, Pedagogia i Química) i l’hem iniciat sis professors i professores novells amb l’objectiu de dissenyar i desenvolupar activitats i estratègies de treball per promoure el pensament crític i autocrític dels estudiants universitaris. Aquest projecte s’ha portat a terme mitjançant un procés de recerca acció que es va iniciar en les primeres etapes amb una reflexió sobre la nostra pròpia pràctica docent. A partir d’aquesta reflexió es van dissenyar una sèrie d’activitats per promoure aquesta competència transversal. En aquest treball es descriuen el desenvolupament d’aquest projecte i els resultats obtinguts en aplicar algunes de les activitats a diverses assignatures dels ensenyaments mencionats. Les activitats han permès que l’alumnat pugui desenvolupar el pensament crític i autocrític en treballar sobre diversos aspectes de les assignatures (competències específiques, activitats, proves d’avaluació, etc.), i que alhora pugui ser crític amb el seu procés d’aprenentatge. Això també ha permès desenvolupar un dels reptes de l’espai europeu d’educació superior (EEES), en què es pretén donar a l’estudiant un rol més important en el procés d’aprenentatge.

Paraules clau


Capacitat crítica i autocrítica; recerca acció; competències transversals; pensament crític

Text complet:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2011.4.2422

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona