Millora de l’actuació docent del professorat de Matemàtiques.

Antoni Benseny-Ardiaca, Ma. Carme (Maria Carme) Cascante, Joan Gispert-Brasó, B. (Buenaventura) Verdú

Resum


Aquest article és fruit de la recerca duta a terme en el marc del projecte conjunt REDICE08, PID08, PID09 Com motivar, com adequar l’avaluació continuada i com mesurar el treball a les assignatures de Matemàtiques durant els cursos 2008 2009 i 2009-2010. El projecte aborda temes relacionats amb els resultats de les enquestes sobre l’actuació docent del professorat a l’ensenyament de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona (UB), en què l’alumnat posa de manifest, en general, un baixa motivació del professorat i un elevat volum de feina en les assignatures.

Com a resultat de l’estudi i de la pràctica docent en les assignatures involucrades en el projecte citat abans, es desprèn que la motivació de l’alumnat s’aconsegueix sumant esforços en diferents direccions: d’una banda, cal una tria adequada i una bona comunicació dels continguts, que fomenti el diàleg amb l’alumnat; d’altra banda, cal que l’avaluació continuada presenti un esglaonament progressiu en la dificultat de les activitats no presencials i una atenció continuada a l’alumnat mentre les duu a terme. Finalment, cal quantificar la dedicació de l’alumnat a les diferents activitats no presencials, ja que serveix de gran ajuda al professorat a l’hora d’adequar-les a la dedicació requerida, i ponderar les diferents activitats d’avaluació acreditativa en la qualificació de forma proporcional a aquesta dedicació.

La motivació pren molta força com a element clau que cal tenir en compte en el bon desenvolupament de la docència universitària. L’alumnat motivat respon amb una més gran dedicació, cosa que comporta la integració de l’alumnat en les assignatures, millors resultats acadèmics i una millor motivació del professorat. Aquest cicle de motivació es va realimentant i va produint efectes molt positius tant en el professorat com en l’alumnat.

Una consideració final és que el camí per millorar la docència a Matemàtiques és, segurament, llarg. Tot i així, les reflexions i les actuacions fetes per un nombre considerable de professors de diferents disciplines i departaments de la Facultat de Matemàtiques són experiències que segurament serviran en moltes assignatures de Matemàtiques i d’altres ensenyaments.


Paraules clau


Docència; motivació; avaluació continuada; dedicació de l’alumnat.

Text complet:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2012.5.2523

Enllaços refback

Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona