Els llibres de text transmeten el valor de la igualtat des de la perspectiva de gènere? estudi del llenguatge icònic de dues editorials

Carolina Hamodi

Resum


En aquest article es mostren els resultats de l'anàlisi de quatre llibres de text de l'assignatura de "Llegua Castellana": els dels cursos 4º i 6º d'Educació Primària que pertanyen a les editorials Anaya i Santillana. Metodològicament, s'ha utilitzat com a tècnica l'anàlisi de contingut, que ha permès quantificar les imatges que apareixen en els llibres que han format part de la mostra. S'ha posat el focus d'atenció en el nombre d'imatges que apareixen d'homes i de dones, així com en els rols i els sentiments que s'assignen a cadascuna d'elles. Les principals conclusions obtingudes apunten a una reproducció de l'androcentrisme en els llibres de text.


Paraules clau


Llibres de text ; Anàlisi de contingut ; Llenguatge icònic ; Rols de gènere ; Androcentrisme ; Igualtat

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2014.7.1713

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona