RIDAS. Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio

ISSN en línia: 2339-9341

RIDAS, Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio, és una revista científica de la Red Iberoamericana de Aprendizaje Servicio i de la Red Universitaria Española de Aprendizaje Servicio.

Publica articles relacionats amb l'àmbit de la solidaritat, la ciutadania i l'educació prenent com a eix la proposta educativa de l'aprenentatge servei en la seva concreció en diferents àmbits i etapes educatives.

RIDAS està indexada en els següents Índexs de qualitat de Revistes científiques: REDIB. Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico; Dialnet Plus; MIAR. Matriu d’Informació per a l’Anàlisi de Revistes; REBIUN. Red de Bibliotecas Universitarias.


Els articles poden tenir el format de reflexions teòriques, conceptuals i històriques; articles sobre recerques; bones pràctiques analitzades, estudis de cas; revisions bibliogràfiques o experiències curtes i testimonis.

No 6 (2018)

Taula de continguts

Editorial

Editorial
Xus Martín
1
 
2-5

Articles

Gené Gordó
6-18
Sara Maroto
19-32
Francesc Vila
33-41
Laura Campo, Josep Puig
42-53
Roser Batlle
PDF
54-68
Brenda Bär, Josep M Puig
69-87
Maria López-Dóriga, Xus Martín
88-102
Mireia Esparza, Victoria Morín, Laura Rubio
103-114
Carles Xifra, Susagna Escardíbul
115-126
Maria Monzó, Judit Rifà, Laura Rubio
127-140
Mariona Graell
141-153
Josep Puig
154-169

Exemplar complet

RIDAS Revista Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio
1-169
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona