Xarxes d’aprenentatge servei. Concepcions, habilitats i condicions d’un moviment glocal transformador

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/RIDAS2024.17.4

Resum

Les Xarxes d'Aprenentatge i Servei (RAyS) es basen en ecosistemes d'enllaços fraterns que permeten ampliar la mirada cap a un horitzó vinculat a fer i fer créixer amb altres. Busquen situar l'aprenentatge servei als seus països, ampliar la massa crítica interessada en la temàtica, incrementar la formació d'educadors i incidir en la política pública. Aquest article descriu com liderar i gestionar RAyS i quines percepcions tenen actors rellevants globalment sobre l'estat de situació i els desafiaments del treball en xarxa. Això es basa en dos Mapetjos Globals sobre AyS com a font d'informació, rellevats mitjançant qüestionaris i entrevistes a més de 1300 actors a nivell local, regional i mundial. Les RAyS sostenen una trama complexa d’actors que traccionen col·laborativament i en la diversitat. Són estratègies d'acció i també una manera de ser, fer i estar al món. Són comunitats que aprenen de manera col·laborativa i una manera de generar entramats de capital social que ofereixen contenció, suport i potencial de creixement.

Referències

Aguerrondo, I. (2009). Conocimiento complejo y competencias educativas. Working Papers on Curriculum Issues, 8.

Argarate, T.; Brosse, R.; Budani, A.; Bustamante, R.; Elesgaray, L.; Luft, M.; Pisano, D.; Tapia; M. R.; Tapia, N.; Ulla, T.; Wodon, Q. (2023). Service-learning in Catholic Universities: Results from a Global Mapping Survey. The Review of Faith & International Affairs, 21:1, 44-52. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15570274.2023.2177442

Avruj, L. (2023). La construcción de redes como parte de la mirada estratégica de CLAYSS: qué sabemos, qué aprendimos, qué nos preguntamos. Jornada Interna, 11 de marzo de 2023. Documento de uso interno.

Avruj, L. & Ferrara, C. (2022). The strategy: capacity building and networking to support and sustain service-learning rooting and growing in the CEE region. In Batista, A. Story of a network weaving experience: Management report on the program for the Promotion of Service Learning in central and Eastern Europe 2016-2022.

Avruj. L; Peregalli A. & Ferrara, C. (2023). Service-Learning Networks for Transformation: conceptions, skills and conditions. European COnference on Service-Learning in Higher Education. ECSLHE.

Avruj. L, Peregalli A. y Ferrara, C. (2023). Redes de aprendizaje-servicio: concepciones, habilidades y condiciones de un movimiento glocal transformador. VI JIAS: Jornada de investigadores sobre aprendizaje-servicio. CLAYSS. https://www.clayss.org/wp-content/uploads/2023/12/ACTAS_VI_JIAS_2023-2.pdf

Batista, A. (2022). Tejiendo redes: relato de una experiencia: informe de gestión del programa Promoción del aprendizaje-servicio en Europa Central y Oriental 2016-2022. https://clayss.org/sites/default/files/material/CEE_2016-2022_ESP.pdf, https://clayss.org/sites/default/files/material/CEE/CEE_network_weaving.pdf

Balduino, A. (1993). Action, Knowledge and Reality in the Educational Work of Paulo Freire. Educational Action Research, 1(2), 221-234, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0965079930010203

Batlle, R. (2018). El trabajo en red en el Aprendizaje-Servicio. El diario de la educación. https://eldiariodelaeducacion.com/convivenciayeducacionenvalores/2018/10/16/el-trabajo-en-red-en-el-aprendizaje-servicio/

Castells, M. (2015). Networks of outrage and hope. Polity Press. https://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/2727/1075

Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, Universidad del País Vasco. Disponible en: https://www.dicc.hegoa.ehu.eus/listar/mostrar/29.html

Giorgetti, D. (2012). Participación juvenil en movimientos sociales urbanos de la Argentina contemporánea. Universidad de Buenos Aires.

Giorgetti, D. (2021). Procesos de instalación del aprendizaje-servicio en las políticas públicas: el caso de Argentina y Uruguay. CLAYSS. https://www.clayss.org/wp-content/uploads/2023/07/ESP_Procesos_de-_instalacion_AS_politicas_publicas_UY.pdf

Herrero, M. A. y Ochoa, E. (2019). V Jornada de Investigadores sobre Aprendizaje Servicio. CLAYSS. https://clayss.org/sites/default/files/material/Libro_VJIA-S.pdf

Papa Francisco (2024). Discurso del Santo Padre Francisco a la delegación de la Federación Internacional de las universidades católicas. https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2024/january/documents/20240119-fiuc.pdf

Peregalli, A.; Avruj, L.; Ferrara, C. (2023). Service-Learning Networks for Transformation: conceptions, skills and conditions. EASLHE.

Rovere, M. (2006). Redes en Salud. Los Grupos, las Instituciones, la Comunidad. El Agora Asociación Civil.

Rovere, M. y Tamargo, M. del C. (2005). Redes y coaliciones o cómo ampliar el espacio de lo posible. Universidad de San Andrés. https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/saludmental/files/2020/11/M%C3%B3dulo-4-ROVERE.pdf

Senge, P.M. (1990). The Fifth Discipline. Granica.

Tapia, M.R. y Peregalli, A. (2020). Aprender, servir y ser solidarios en tiempos de pandemias. RIDAS, Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio, 10,49-61. https://revistes.ub.edu/index.php/RIDAS/article/view/33106

Tapia, M. N. (2000). La Solidaridad como Pedagogía. Ciudad Nueva. https://clayss.org/sites/default/files/material/2000_La_solidaridad_pedagogia.pdf

Tapia, M.N.; Peregalli, A. (2023). Los procesos de institucionalización del Aprendizaje-servicio solidario en la Educación Superior. En Jouannet, Ch. & Arocha, L. Institucionalización del aprendizaje-servicio solidario en la Educación Superior. CLAYSS. https://www.uniservitate.org/wp-content/uploads/2021/12/04-Institucionalizacion-del-Aprendizaje-servicio-ESP-28.4-1.pdf

Tapia, M.N. (2022). Guía para desarrollar Proyectos de aprendizaje-Servicio solidario: edición 20° aniversario. CLAYSS https://www.clayss.org/wp-content/uploads/2023/08/ESP_20aniosCLAYSS_guia_para_desarrollar_proyectos_AYSS.pdf.

UNESCO. (2021). Reimaginar juntos nuestros futuros: un nuevo contrato social para la educación. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381560

WOHLLEBEN, P. (2016). La vida secreta de los árboles. Ediciones Obelisco.

ZIGLA (2019). Mapping, Identification and Characterization of Service-Learning in Higher Education: Final Report. ZIGLA.

ZIGLA (2022). Mapping, Identification and Characterization of Service-Learning in Higher Education (2nd): Final Report. Mimeo. ZIGLA.

Zimmermann, A. (2004). La gestión de redes. Caminos y herramientas. Ediciones Abya-Yala.

Descàrregues

Publicades

2024-04-30

Número

Secció

Articles