Sobre l’èmfasi entonatiu de les formes ‘un’/’una’ en els titulars de Televisó de Catalunya

David Paloma Sanllehí

Resum


L’article aborda dues hipòtesis, en el marc d’un corpus de titulars de Televisió de Catalunya i gràcies al mètode d’anàlisi de la parla: les formes un/una no són objecte d’èmfasi entonatiu, si funcionen com a articles o quantificadors indefinits, i les formes un/una poden ser objecte d’èmfasi entonatiu, si funcionen com a numerals cardinals. D’entrada s’explica el concepte d’èmfasi i es caracteritzen les formes un/una. A continuació s’inicia l’anàlisi de les corbes estandarditzades dels titulars on apareixen les formes esmentades com a articles indefinits, quantificadors indefinits i numerals cardinals. Se subratllen els casos pertinents, amb èmfasi i sense èmfasi.

Paraules clau


entonació; èmfasi; titular televisiu; article indefinit; quantificador indefinit; numeral cardinal

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona