Valor continuatiu i distància comunicativa. Notes sobre l’ús de les perífrasis verbals “seguir/continuar/proseguir” + gerundi

Autors/ores

  • Dorien Nieuwenhuijsen Universidad de Utrecht

DOI:

https://doi.org/10.1344/AFEL2023.13.3

Paraules clau:

perífrasi verbal, significat continuatiu, gènere textual, continuum discursiu, immediatesa i distància comunicatives, unitat convencionalitzada

Resum

El present treball examina les diferències de distribució entre tres perífrasis verbals amb significat continuatiu: seguir/continuar/proseguir + ger. A partir de dades quantitatives extretes dels corpus electrònics corde i corpes xxi, l’anàlisi diacrònica i sincrònica mostra que, al llarg del temps, els tres auxiliars han experimentat canvis de freqüència que poden relacionar-se amb el gènere textual i amb el concepte d’immediatesa i distància comunicatives. S’argumenta que en l’espanyol modern continuar i seguir cobreixen el continu discursiu d’immediatesa i distància comunicatives completament. En canvi, proseguir sobreviu, principalment, en la unitat convencionalitzada proseguir diciendo, que també sembla haver exercit un paper destacat en l’expansió original de la perífrasi. Així doncs, les dades suggereixen que les unitats convencionalitzada no sols estan implicades en l’increment de l’ús d’una construcció en vies de gramaticalització, sinó que probablement també exerceixen un paper important en la preservació d’una construcció l’ús de la qual ha disminuït significativament amb el pas del temps.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicades

2023-12-30

Com citar

Nieuwenhuijsen, D. (2023). Valor continuatiu i distància comunicativa. Notes sobre l’ús de les perífrasis verbals “seguir/continuar/proseguir” + gerundi. Anuari De Filologia. Estudis De Lingüística, 13(1), 55–77. https://doi.org/10.1344/AFEL2023.13.3