Are "Modal Adverbs" automatically Modal Markers? The Case of French "Certainement" with its Epistemico-Modal and its Evidential Use

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/AFEL2020.10.3

Paraules clau:

verbs modals francesos, certainement, marcadors de modalitat epistèmica, marcadors d’evidencialitat inferencial, postura epistèmica de certesa, inferència no- monotònica, ús evidencial

Resum

L’adverbi francès certainement (‘certament, sens dubte’) ha estat etiquetat com un “adverbi modal”. D’acord amb la bibliografia, aquest adverbi té dos usos (com a adverbi oracional), anomenats “l’ús modal marcat” i “l’ús modal feble”. L’ús modal marcat és clarament (epistemico-)modal ja que indica certesa total, tant si és subjectiu com intersubjectiu. En canvi, el que ha estat anomenat “ús modal feble” l’hem considerat un ús evidencial. Aquest ús indica principalment que el contingut qualificat per l’adverbi prové d’una inferència no-monotònica, elaborada pel parlant, les conclusions de la qual són plausibles, revocables i, per tant, mai del tot certes. Això es deu a la presència d’un component evidencial-inferencial en el seu significat lèxic.
Un segon component important en el significat és l’anomenat element modal feble de “probabilitat”, el qual analitzem com un valor de “no-certesa” i argumentem que és un element del significat de l’enunciat (i no del significat lèxic de l’adverbi), una propietat de quasi- asseveració a la qual dona lloc el contingut inferit no-monotònicament. Finalment, defensem que l’adverbi també té un component de significat lèxic que hem anomenat “postura epistèmica de certesa”, que considerem diferent de la modalitat epistèmica. Tenint en compte els tres paràmetres i els valors corresponents, mostrem com pot ser interpretat certainement, en una sèrie de configuracions contextuals, tant en el cas de l’ús modal-epistèmic com de l’ús evidencial.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicades

2020-12-18

Com citar

Dendale, P. (2020). Are "Modal Adverbs" automatically Modal Markers? The Case of French "Certainement" with its Epistemico-Modal and its Evidential Use. Anuari De Filologia. Estudis De Lingüística, 10, 39–76. https://doi.org/10.1344/AFEL2020.10.3

Número

Secció

Special Issue. The Expression of Evidentiality in Spoken and Written Texts, Andreu Sentí (coord.)