Sobre la suposada relació entre la tecnologia i la innovació educativa: Quan les TIC milloren l’educació?

Autors/ores

  • Alejandra Bosco-Paniagua Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2008.1.1112

Paraules clau:

Tecnología educativa, tecnologías de la información y la comunicación, procesos de innovación, competencias digitales, reflexión en la acción.

Resum

En els seus inicis, la Tecnologia Educativa com a camp d’estudi relacionat amb l’ús dels mitjans en educació, neix emparentada amb la millora de l’educació. Aquesta millora passava sobretot per fer de l’acte educatiu un fet més eficaç i eficient, absolutament controlable, a fi de predir i provocar els millors resultats. La tecnologia, així com permetia treure profit —mitjançant el seu control— de molts processos naturals, es veia com la gran aportació per a la millora en els processos d’ensenyament i aprenentatge. Avui dia, encara que molts són els exemples, productes de la investigació científica, que contradiuen que l’ús de tecnologies millori en tots els casos ja sigui el procés com els resultats d’aprenentatge, aquesta relació contínua sent pregonada com a necessària, la majoria de les vegades sense una visió precisa de què significa innovar en educació, com si a més pogués ser el mateix per a tots. En aquest treball presentem, d’una banda, alguns dels supòsits que fan que no puguem deixar de relacionar millora educativa amb tecnologies. D’altra banda, es presenta una visió de la innovació en educació, en la qual les tecnologies poden tenir un gran paper, però únicament per l’exercici reflexiu de docents i estudiants sobre el que significa ensenyar i aprendre

Biografia de l'autor/a

Alejandra Bosco-Paniagua, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Professora lectora

Referències

ÁLVAREZ, A., MARTÍNEZ, A. Y MÉNDEZ, R. (1993). Tecnología en acción. Barcelona: RAP.

AREA, M. (2007). Algunos principios para el desarrollo de “buenas prácticas” pedagógicas con las TIC en el aula, Comunicación y Pedagogía, 222, 42-47.

BOSCO, A. (1995). El ordenador en la enseñanza: una práctica innovadora. En: J. M. Sancho y L. M. Millán (Comp.) Op. Cit. Sevilla: Publicaciones M.C.E.P. pp. 279-297.

BOSCO, A. (1996). La tecnología educativa, las prácticas de la enseñanza y el uso del ordenador: ¿una práctica innovadora? Comunicación y Pedagogía, 141, 16-25.

BOSCO, A. (2007). Profesores y estudiantes haciéndose competentes con las TIC: una visión global. En R. Cabello y D. Levis (comp) Medios Informáticos en la Educación (a principios del siglo XXI). Buenos Aires: Prometeo Libros pp-127-147.

CABERO, J. (2000). Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación. Madrid: Síntesis.

CASTILLEJO, J. (1986). Tecnología de los procesos educativos. Dimensión cognitiva. En J. Castillejo; A. Colom; J. Escamez; J. Garcia Carrasco; A. Sanvicens; J. Sarramona; G. Vázquez. Tecnología y Educación. Barcelona: Ediciones Ceac S.A. pp. 55-74.

COLOM, A. (1986). Pensamiento Tecnológico y Teoría de la Educación. En J. Castillejo; A. Colom; J. Escamez; J. Garcia Carrasco; A. Sanvicens; J. Sarramona; G. Vázquez. Tecnología y Educación. Barcelona: Ediciones Ceac S.A. pp. 13-30.

GALLEGO ARRUFAT, M.J. (1996). La tecnología educativa en acción. Granada: FORCE Universidad de Granada.

GATES, B. (1997). Camí al futur. Aravaca (Madrid): Mc Graw-Hill

LITWIN, E. (1995). (Comp.) Tecnología educativa. Política, historias, propuestas. Buenos Aires: Paidos cuestiones de educación.

MIMFORD, L. (1969). El mito de la máquina. I: Las técnicas y el desarrollo de la humanidad. Buenos Aires: Emecé.

SKINER, B.F. (1970). Tecnología Educativa. Barcelona: Labor.

SANCHO GIL, J. (1994). Hacia una tecnología crítica. Cuadernos de Pedagogía, 230, 7-12.

SANMARTÍN, J. (1990) Tecnología y futuro humano. Barcelona: Anthropos.

Descàrregues

Publicades

2008-12-04

Com citar

Bosco-Paniagua, A. (2008). Sobre la suposada relació entre la tecnologia i la innovació educativa: Quan les TIC milloren l’educació?. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 1(1), 11–22. https://doi.org/10.1344/reire2008.1.1112

Número

Secció

Articles de recerca